1972 Innspurt og åpning

Hektisk innspurt

I årets tre første måneder var det en hektisk aktivitet for å gjøre alt klart til åpningsdatoen. Personell skulle læres opp, tekniske installasjoner ferdigstilles og nødvendig utstyr og materiell skulle handles inn.

For å få de endelige flyoperative godkjenninger måtte blant annet Luftfartsdirektoratet gjennomføre flere testflygninger med kalibreringsflyet. Dette var det samme flyet som landet på Årø med den første uoffisielle passasjer i 1970 og som er omtalt i kapittelet om utbyggingen. AS Fred Olsen Flyselskap hadde kontrakt med Luftfartsdirektoratet på kontrollflygninger på norske lufthavner. Kontrollflygninger blir gjennomført for å sikre at alle flyplassens instrumenter og signaler virker slik de skal. På bakgrunn av kalibreringsflyets målinger justeres eventuelle avvik.

Terminal_og_LN-FOF_800

Terminalen og driftsbygningen tidlig vinter 1972. Fotografiet brukt i forbindelse med annonse for entreprenør Arne Moen i Romsdals Folkeblad flyplass ekstra. Fotograf ukjent.

De aller fleste av medarbeiderne som skulle bemanne de ulike funksjonene på Årø, var til intervju og fikk sine stillinger i løpet av 1971, men startet ikke opp arbeidet før 1. mars åpningsåret. Dermed ble det en kort innføringsperiode før alt skulle være i daglig drift. For de som ble ansatt ble det en ny arbeidshverdag med nye forutsetninger for oppgaver som skulle løses, noe du kan lese mer om i avsnittene om den daglige drift.

For noen av de nytilsatte medarbeidere ble det også en pendeltilværelse mellom Molde sentrum og Årø i ukene før åpningen. Selve administrasjonen av flyplassen skjedde fra rådhuset og Braathens S.A.F.E åpnet 1. mars et eget billettkontor på Godtfred Lies Plass. Atle Torbjørn Skavdal, som hadde jobbet 9 år i Braathens S.A.F.E på Værnes lufthavn ved Trondheim, forteller at de var 3 tilsatte ved kontoret i begynnelsen. I tillegg til han selv var Odd Arne Nissen, som hadde jobbet ved salgsavdelingen i Oslo, tilsatt som kontorsjef, samt Vess Fjelstad som var på utlån fra booking-avdelingen i flyselskapet. Atle Torbjørn Skavdal begynte senere å jobbe på flyplassen hvor han var i flyselskapet (senere SAS) frem til han gikk av med pensjon.

Jostein Ingulv Vingsand som hadde mange års erfaring som flygelederassistent på lufthavnene på Røros og i Bodø, ble ansatt som AFIS – fullmektig i tårnet på Molde lufthavn med virkning fra 1. januar 1972. Vingsand forteller at han og Årøs første driftssjef, Hans Jørgen Lundgren, i starten hadde kontorer på Molde rådhus fordi bygningene på flyplassen enda ikke var klare til innflytting.

Siden Molde lufthavn var kommunal, måtte kommunen finne de rimeligste løsninger på det aller meste. Som eksempel kan det nevnes at den ene av de to brannbilene, en Reo med sekshjuls drift, var en militær tankbil for flybensin som var i operativ drift under andre verdenskrig på flybasen på Thule på Grønland. Senere havnet bilen i Tønsberg. Der ble den kjøpt for kr 10.000,- av Molde rådmann Helge Vinje. Bilen ble ombygget fra tankbil til brannbil på Molde brannstasjon.

Brannbiler_800-

Flyplassens to brannbiler ved åpningen i 1972. Fotografiet i Avinors eie. Fotograf ukjent.

Blant arbeidsoppgavene til Vingsand var å skaffe til veie utstyr som han mente var nødvendig for den daglige drift i tårnet. I utgangspunktet fantes det et standard utstyrsoppsett, men Vingsand fant raskt ut at oppsettet var noe mangelfullt. Blant annet manglet de kikkert.

Rådmann Vinje i Molde kommune sa at det måtte hentes inn skriftlige anbud fra de fire forhandlerne som var i Molde, før det kunne bli tatt stilling til om det lot seg forsvare å gå til innkjøp av en kikkert. Vingsand henvendte seg så til optiker Sylte. Her fikk han klar beskjed om at «Dette blir for dumt». De ville ikke gi noe anbud for et eventuelt salg av en enslig kikkert. «Se her», sa optiker Sylte, «Dette er en russisk kikkert. Den er både billig og bra».

Vingsand tenkte på tiden han ikke hadde til rådighet før han måtte ha kikkerten på plass i tårnet og fant ut at det ville bli alt for omfattende å henvende seg til alle 4 utsalgssteder for anbud. Dermed ble det ingen anbudsrunde og regning på én stykk billig russik kikkert ble sendt fra optiker Sylte til Molde kommune.

Positive seniorer

Beboerne på Røbekk aldersheim var, ifølge Romsdals Budstikkes flyplass-ekstra på åpningsdagen, stort sett positive til flyplassen som bokstavelig talt ble anlagt i deres egen hage. Selv om det fortsatt var en dag igjen til åpningen på intervjutidspunktet, hadde det allerede landet og tatt av noen fly og det var noe Kristen Husby fant underholdene. «Det er flott å se på når flyene passerer vinduene her på hjemmet» sa Husby. Ole Istad repliserte raskt med «Ja, men hva med de som ikke ser da!?».

Eneste bekymring noen av beboerne kunne meddele var eventuelle flygninger på natten og støy som følge av dette. Erik Skeide derimot, kunne fortelle at han hadde bodd i Seattle og trodde ikke det skulle bli noe nevneverdig problem. I Seattle var han vant til Boeinger og de hørtes ikke så ille ut mente han (Boeing har sin flyfabrikk i Seattle). Dessuten var de godt utrustet med sov-i-ro, kunne Sivert Hatlen meddele, samt at mange av beboerne, i følge dem selv, også var tunghørt.

16-02-2012 02;54;58Alle ville være med på begivenheten

På åpningsdagen var Romsdals Budstikke og Romsdal Folkeblad full av reklame og annonser fra lokale bedrifter som ville selge sine produkter og tjenester, gjennom tekster som på en eller annen måte var knyttet opp mot at Molde nå skulle ta i bruk sin egen flyplass.

Vinklingen på reklamen var alt fra saklig og informativ til lette ordspill der det viktigste var å få med ordene fly og flyplass sammen med bedriftsnavnet, fremfor å formidle hvilke tjenester og varer de kunne tilby. Til venstre og nedover på siden presenteres noen eksempler på det som sto på trykk. Å finne originalreklamene har ikke vært mulig, men Romsdalsmuseet og Romsdals Budstikke har gitt sin tillatelse for gjengivelse i form av scanning av papiravis og mikrofilm.

Romsdal inn i jetalderen

Så var tiden endelig kommet. Flyplassen, byen og hele Romsdal var pyntet til fest. Folk hadde tatt på seg sin fineste stas og møtt opp på Årø i hopetall, anslagsvis 7000 – 8000. Det var blitt formiddag 5. april og flyplassen skulle åpnes.

16-02-2012 02;54;58På Oslo lufthavn, Fornebu, ved Gate 8, sto BU-1421, en Boeing 737-200 med destinasjon Molde klar for avgang. Kaptein Carl Otto Paulsen satt bak spakene og når flyet tok av hadde han mange kjente personligheter med seg ombord. H.K.H. kronprins Harald satt fremst med 3 seter for seg selv, videre fulgte samferdselsminister Reiulf Steen, stortingsmann Helge Seip (som i følge Romsdals Budstikke hadde rent rulleblad i flyplass saken) og flere embetsmenn fra Samferdselsdepartementet. I tillegg var det en mengde journalister om bord, deriblant NRK Fjernsynets Guro Rustad som skulle lage reportasje for Dagsrevyen.

Selve flyturen ble av Romsdals Budstikkes journalist beskrevet som «40 minutter med sherry, peanøtter og sol over Romsdal». Flyturen startet i gråvær, men når Romsdalen nærmet seg klarnet det delvis opp og alle om bord kunne nyte den vakre utsikten.

Varaordfører i Molde og formann i flyplasskomiteen, Petter Pettersson, og alle andre som var til stede på Årø ventet nå bare på at BU-1421 skulle lande. Rød løper var lagt ut, finstasen rettet på og taler gjennomgått en siste gang. Alt lå til rette for å ta i mot første offisielle fly, jetflyet, «en diger Boeing» som det ble sagt i folkemengden.

Litt før planlagt ankomst høres flydur. Stemningen stiger blant de fremmøtte. Korpsmusikerne gjorde seg klar, blomstene ble tatt frem og velkomstkomiteen inntok plassene. Men ganske snart hører man mild humring blant folk og alt annet enn lyd fra jetmotorer. Til syne kommer en liten grønn en som det står Widerøe på. Om bord er representanter fra pressen nedover vestlandskysten. Blomster legges tilbake og korpsmusikerne kan slappe av enda noen minutter.

16-02-2012 02;57;22Men så, med Widerøes maskin trygt plassert på kanten av oppstillingsplassen, kom hun – jetflyet. Først en æresrunde over byen før hun rettet snuten mot flyplassen og landet silkemykt, om enn noe langt inn, på Norges nyeste rullebane.

Jostein Ingulv Vingsand, som var på jobb i tårnet, kommenterer at flyet landet såpass langt inn på banen at han og hans kollegaer et øyeblikk undret seg på om det klarte å stoppe før bane enden. Det gjorde det uten problemer og deretter takset flyet inn foran terminalen og parkerte slik at den innebygde flytrappen presist møtte den røde løperen. Nå kunne blomster overrekkes kronprinsen og korpset spilte sine vakreste toner. Romsdal var offisielt blitt medlem i jetalderen.

Moldemann bak stikkene

Litt over klokken 1200 landet første ordinære rutefly på Molde lufthavn. Normal prosedyre er at kaptein og styrmann bytter på å kontrollere flyet annen hver gang ved landinger. Denne dagen var i så henseende intet unntak, men nå hadde man passet på at det traff slik at daværende styrmann Arne Hattrem fra Molde fikk æren av å lande første rutefly på Årø. Kaptein var Jan H. Widnes, flyet en Fokker F-27 Friendship med registreringen LN-SUL, døpt Sigurd Munn.

Arne Hattrem, som i dag er bosatt like utenfor Oslo, forteller at den 5. april 1972 var en dag han lenge hadde gledet seg til. Dagen startet med flygning fra Oslo lufthavn Fornebu til Kvernberget lufthavn i Kristiansund med påfølgende retur, før det var klart for første avgang til Molde. Hattrem sier han husker godt den spesielle følelsen det var å få sette flyet trygt ned på Norges eneste helt flate rullebane, i sin egen hjemby. Under ser du landingen innført i loggboken til Hattrem.

19-02-2012 19;26;12

Hattrem vokste opp på Banehaugen rett ved Molde sentrum og bodde i byen frem til 1953 da han flyttet for å begynne på Flyvåpnets tekniske skole på Kjevik ved Kristiansand, hvor han hadde søkt om opptak. Hattrem ble tre år i flyvåpnet før han fikk seg jobb som flymekaniker i Braathens S.A.F.E.

I 1963 ble Hattrem tilbudt jobb som flightengineer (flymaskinist) på Braathens S.A.F.E´s DC-6B, hovedsakelig på ruter i Europa. På disse flyene var det tre mann i cockpit. Jobben varte i 7 år og samtidig tok han seg pilotutdanning. Sommeren 1970 ble Hattrem sjekket ut som styrmann på Fokker F-27 og fra sommeren 1971 ble det fast ansettelse.

I løpet av flygerkarrieren var Hattrem styrmann på flytypen Fokker F-27 Friendship, samt styrmann og kaptein på Fokker F-28 Fellowship og Boeing 737-200, som alle har trafikkert Molde lufthavn med han ved stikkene. I 1994 gikk han av med pensjon etter 38 år i selskapet.

Frimerke_ferdig

Klistremerke utgitt av Molde kommune i forbindelse med åpningen av flyplassen.

Om selve oppholdet på flyplassen på åpningsdagen forteller Hattrem at dette for han og hans medarbeidere om bord i flyet ble en relativ kort seanse da de skulle returnere til Oslo så snart den offisielle delen av programmet var gjennomført. Synet av flere tusen mennesker som omkranset flyplassen beskriver han som fantastisk.

Om bord på første offisielle ruteflygning var følgelig også de første offisielle passasjerer. Den aller første ankommende passasjer var Astrid Blesvik med røtter i Fræna. Hun bodde i Oslo hvor hun var designer og drev Astrid Blesvik Damekonfeksjon AS og butikken Desirée. Blesvik ble møtt av sin niese, Anne Lise Gjetivk. Anledningen for Blesviks flytur var, forteller Gjetvik, farens 85 års dag i Elnesvågen.

Dermed var den første romsdalske passasjer fraktet trygt med fly til Romsdal med en romsdaling bak spakene.

Da flyet skulle returnere til Oslo husker Hattrem godt den første påstigende passasjer, Jan Bjønnes. Bjønnes og, selvfølgelig, de andre passasjerene, fikk alle utdelt roser av flyvertinnen før de gikk om bord, der Hattrem stolt kunne ønske dem velkommen.

Hvem teller de tapte slag på seierens dag?

Før Hattrem satte kursen mot Oslo var det som nevnt et offisielt program som skulle gjennomføres. Etter de påkrevde høflighetsfraser som Deres kongelige høyhet kronprins Harald, ærede samferdselsminister osv, kunne Pettersson ta fatt på sin tale på flyoppstillingsplassen. I talen tok Pettersson frem Bjørnstjerne Bjørnsons velkjente sitat «Hvem teller de tapte slag på seierens dag?» og framholdt at denne dag var en gledens dag, en dag for å se inn i fremtiden.

Petterssons ord ble godt støttet av samferdselsminister Steens tale. Steen hadde god kunnskap om de lokale forhold og han hadde merket seg at noen litt lenger nord i fylket var mindre begeistret for dagens hendelse på Årø og at disse mente at moldenserne var store på det som bygde sin egen flyplass. Til dette ville Steen bare si at moldenserne var store som hadde utført en stor gjerning og et stort verk ved byggingen av Molde lufthavn.

Moldes ordfører, Johan Skipnes, beskrev i sin tale denne situasjonen som enestående, da han som landets eneste ordfører skulle få en stamruteflyplass kommunalt administrert. Etter sin tale ba han så H.K.H. kronprins Harald om å foreta den offisielle åpningen.

H.K.H. kronprins Harald takket for æren. Men før kronprinsen tok de offisielle åpningsord i sin munn, uttrykte han glede av å kunne være til stede ved en slik anledning og at det vitnet om stor innsatsvilje i Molde når man maktet å løse en slik omfattende oppgave. Med ønsker om at den måtte bety varig vekst og utvikling i Molde og Romsdal ble så flyplassen offisielt erklært for åpnet.

Nesten bare lovord

Et nesten samstemt media-Norge var dagen etter åpningen full av lovord om den nye flyplassen i Molde. Blant annet skrev Aftenposten at Molde nå hadde fått landets billigste og vakreste stamflyplass. Selv Tidens Krav ville hylle begivenheten og serverte en helsides bilde-ekstra fra åpningen og beskrev rammen rundt som flott.

Middag_Harald_FerdigEtter et par dager hadde Tidens Krav besinnet seg og kommet over den verste begeistringen da de med fete bokstaver i overskriften på første side kunne slå fast at det var en «Dårlig start for Årø». Begrunnelsen for denne negative konklusjon var at journalisten hadde talt antall passasjerer på åpningsdagen for Kvernberget to år tidligere og nå på Årø og funnet ut at det var minst passasjerer på sistnevnte flyplass.

Middag på Rådhuset

Flyplass-komiteens formann Petter Pettersson var en svært talefør kar som gjorde seg godt i rampelyset. Under middagen på Rådhuset med de prominente gjester på åpningsdagen fremførte han sin Flyplassprolog, som i sin helhet blir gjengitt her. Fotografiet til venstre er tatt av fotograf Birkeland rett før middagen serveres.

Petter Pettersson: Flyplassprolog

Peer du lyver – slik lød Ibsens ord

men andre sa du feiler hvis du tror

flyplass her ved Romsdalsfjord,

fly med fart av tusen mile

tenk i slik en fart å ile –

tosseskap å haste slik mot sky

passer ei i gamle Molde by.

Ålesund og Kristiansund

la de flyve oss forbi!

 

Hvorfor ikke vi som de?

 

Skal du fremgang vinne må du tuft til flyplass finne,

det blir trivsel – næringsveier der som du en flyplass eier

fly mot syd og fly mot nord med en super jetmotor.

Molde – Romsdal vil du sitte stille å bare se på – det blir ille

skal du være med i dag – må du opp i luften, følg med tiden

grip fornuften

 

«Nei den tanke er forrykt, her jeg sitter godt og trygt,

her jeg trives her jeg hyggessi

hvor skal denne plassen bygges?» – –

 

Har du sett den Årøsletta nogen gang den er nesten halve milen

lang

flat og fin til begge sider imot syd den vakre Fannefjorden

glider,

nordpå, jord og grus og bare fine marken – her kan det bli

rene flyplass-parken

Se – de andre gjennom etren stevner – Molde vis nå hva

du evner,

 

ikke snakk om sneen fra i fjor – tenk på butikkene il Tor –

glem de gamle sledemeier – flymaskinen fremtid eier.

«Men har du penger, har du mynt – låners marked er vel heller

tynt?»

 

Ikke når du kjenner pengesterke gode venner

som gir lån en liten stund inntil staten sikrer Haugesund.

Har du fått din landingsstrime når du hovestaden på en time,

der du treffer andre fly i rute hele verden ligger jo derute.

Du kan ikke sitte å vente på trygd det må skapes liv i by og bygd.

 

«Vel, vel det lyder fagre ord ifra din munn

så sats på Årø da så fort som gjørlig kun,

sørg for en kongelig resolusjon,

da har dere fått absolusjon!»

 

Ja så ble det gravet, ryddet, førslet grus

og bygget også noen enkle hus,

og før den første vintersnø var føket

da så du stripen hvor den øket.

 

Velvel, det voldte litt rabalder av og til,

men fred er ei det beste, men at man noe vil!

i dag er plassen bygget, flytrafikken trygget.

dagen kom med sus fra oven,

noen leste flystøyloven –

Aldri så du slik et syn

storfuglen, på vei mot by’n.

Jo, et kjennes nok på kjøremåten,

når du reiser Safe med Braathen.

Høyt der oppe over urer, bre og lider

kan du se til begge sider,

lukt i vannene som blunder

mer enn tretten hundre alen nedenunder,

Under deg er fjell på fjell

Glttertindens blanke tjeld.

Romsdalshorn og andre ville vetter

deg deroppe møte setter

og det hvisker øm i hjertet ditt:

Ånei, ånei, Ah er dette er mitt!

Da du krysset Åndalsnes og toget

var det som glitret noe,

der maskinen gjennom luftlag stamper,

ja det var Molde elverks flyplasslamper

som fra lande mot oss pilet,

der vi ned mot Årøstripen ilet,

landet Safe i samme stunden

med et kjærtegn imot Asfaltbunnen.

 

Derpå mange vakre ord ble sagt,

om en provins til landet lagt.

 

Og så er vi benket ved borde her

det ønskes velkommen til hver især.

Til alle som airboren kom ifra sky,

til alle fra fylket og Molde by,

til fest i Rådhusets store saler,

her blir det mat og her blir det taler.

Molde kommune ønsker av hjertet – velkommen til festen

og så lar vi kommunikasjon mellom mennesker besørge resten.

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *