Fogderiet og flyplass-komiteen

Motstandere og medhjelpere

Kåre Ellingsgård forteller at det fantes både motstandere og medhjelpere nord og sør for Romsdal i flyplassdiskusjonen. Det var mange i fogderiet nord for Romsdal som nok fryktet for Kvernbergets eksistens ved en utbygging av Årø, noe som kom klart til syne i diverse avisinnlegg.

Spesielt Kristiansundsavisa Romsdalsposten var ved flere anledninger ute på lederplass med kommentarer som lett kunne tolkes dit hen at de var skrevet for å undergrave realiseringen av Årø. Ved en anledning etter at utbyggingsarbeidet på Årø var startet skrev lederskribenten et innlegg der det ble fremsatt påstander om at Braathens S.A.F.E ville tape betydelige beløp på å trafikkere både Molde og Kristiansund. Denne påstanden skapte stor furore og førte til at Braathens S.A.F.E måtte ut med en redegjørelse for sine planlagte ruter både på Kvernberget og Årø.

Kvernberget lufthavn var på denne tiden inne i de siste forberedelser før åpningen 30. juni 1970. Ellingsgård sier også at Sunnmøre Arbeideravis i stor grad var negativt ladet når det kom til utbyggingen av Årø.

Samtidig opplevde Ellingsgård, både som medlem i flyplasskomiteen i Molde og som medlem i «Flyplassutvalget av 1962», at politikere i Kristiansund snakket diplomatisk om flyplass strukturen i Romsdal og på Nordmøre før utvalgets innstilling var klar. Etter at Kristiansund ble satt som nummer én på prioriteringslisten og det endelige vedtaket kom, inntok de samme politikere i beste fall en fraværende rolle i spørsmålet rundt utbyggingen av Årø. I et intervju i Romsdals Folkeblad flyplassekstra 5. april 1972, gikk Ellingsgård så langt som å si at han var meget skuffet over Kristiansund, når de først hadde sikret seg sin egen flyplass, at de på toneangivende hold viste en så lite storsinnet holdning til Årø.

Men det fantes også støttespillere. Sunnmørsposten viste seg hele tiden fra en saklig side, husker Ellingsgård. De la seg på en linje der de påpekte alle fordeler Møre og Romsdal kunne oppnå ved å ha full flyplassdekning for hele fylket, nå som Årø ble realisert. Det skal også fremheves at politikere fra alle kanter av fylket, med unntak av enkelte i Kristiansund, helhjertet gikk inn for Årø, noe som resulterte i at fylkesmannen sammen med fylkesting og fylkesutvalg vedtok å støtte Årø økonomisk på samme måte som de støttet Kvernberget.

Selv om Tidens Krav til tider, forståelig nok, var svært opptatt av en realisering av Kvernberget, viste avisa storsinn ved åpningen av Molde lufthavn, hvilket blir mer omtalt i kapittelet om driftsåret 1972.

Flyplass-komiteen – en utrettelig gjeng

Kort tid etter den endelige godkjenningen, startet arbeidet på Årø. Dette blir omtalt i neste kapittel som omhandler selve byggeperioden. Men før vi går videre, vil gjerne Kåre Ellingsgård komme med noen ord om de som i perioden fra september 1958 til april 1972 utgjorde flyplass-komiteen. Den opprinnelige komiteen har vi allerede presentert og etter at Ellingsgård forlot sitt verv og ble erstattet av Tor Moursund, hadde komiteen flere andre medlemmer. Fotografiet under viser komiteen anno 1971.

Bak fra venstre: Oskar Øksnes, Hall Guttelvik og Kåre Ellingsgård.

Foran fra venstre: Olav Askvik og Petter Pettersson.

Ellingsgård beskriver medlemmene som en utrettelig gjeng som fungerte svært godt sammen. Enkelte medlemmer ble mer profilert utad enn andre, som for eksempel Pettersson og Ellingsgård selv. Ofte ble de sett på som de som skaffet Molde og Romsdal flyplass. Dette er ikke nødvendigvis riktig, påpeker Ellingsgård. Alle medlemmene hadde sine funksjoner som i seg selv var like viktige for å få gjort arbeidet de sammen var satt til å gjøre.

Flyplasskomiteen_800-

Foto: Birkeland Foto

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *