2015

Enklere tilgang til flyene for bevegelseshemmede

Som første lufthavn i Norge, tok Årø i januar i bruk Aviramp for ombordstigning. To ramper innkjøpt av Avinor ble leid ut til handlingsselskapene. Rampene er universelt utformet uten trappetrinn. Med denne løsningen på plass kunne endelig rullestolbrukere trille om bord og av flyet selv og ikke være avhengig av å bli båret av bakkemannskapene. Mer om Aviramp kan leses her: http://www.rbnett.no/nyheter/article10560110.ece

 

DSC_0753_800

Kristian med beviset på at han er passasjer nummer 10 million. Foto: Wiggo Hovde

10.000.000 passasjerer siden åpningen i 1972

Fredag 13. februar ble Kristian Myklebostad (12) passasjer nummer 10 million på Molde lufthavn, Årø siden åpningen 5. april i 1972. Kristian var på veg til vinterferie på Gran Canaria sammen med sin far, Dag, og skulle fly direkte fra Molde med Air Europa sin rute AEA(UX)675.

Pappa Dag kunne fortelle at Kristian hadde fått med seg at Molde lufthavn kom til å passere ti millioner passasjerer denne dagen, og at han hadde hatt et lite håp om at det kunne bli han. Slik ble det også. Begivenheten fortjente selvfølgelig en liten oppmerksomhet fra flyplassens eier, Avinor, og lufthavnsjef John Offenberg overrakk Kristian en reisesjekk på kr 5.000,- og blomster.

 

Blødbøk til besvær

Tredje februar vedtok Molde formannskap at blodbøken på Indre Årø gård kan felles. Treet står nær rullebanen og bryter med gjeldende sikkerhetsforskrifter, hovedsaklig på grunn av høyden. Om det 230 år gamle treet ikke hadde blitt vedtatt felt kunne det fått konsekvenser for regulariteten på flyplassen. Også annen vegetasjon på Indre Årø gård må felles, samt at en gravhaug (omtalt i kapittelet om utbygging) må fjernes.

Gårdeier Wollert Dankert Krohn klagde på kommunens avgjørelse, men klagen ble i juli avvist, da det ikke, etter kommunens skjønn, fremkom nye elementer i saken som talte til klagers fordel. I november gikk Krohn ut i Romsdals Budstikke og fortale at han nå gir opp gårdsdriften og ville be kommunen omregulere eiendommen slik at han kunne legge den ut for salg.

DSC7213_2144

Blodbøken er treet bak haleroret med påskriften jt. Gravhaugen sees bak haleroret til Germania flyet. Foto: Wiggo Hovde

 

Avinor må spare 1,5 milliarder innen 2018.

I kapittelet for 2014 kunne vi lese at det var sterke krefter på Sunnmøre som i november dette året hadde brukt betydelig med ressurser på å skape usikkerhet om Molde lufthavns fremtid. Det er grunn til å tro at disse kreftene hadde fått med seg Avinor sin oppstart av prosjektet kalt «Lufthavnstruktur» i mai 2014. Dette prosjektet, som var gitt i oppdrag fra Samferdselsdepartementet, hadde som oppgave å vurdere/behandle tre alternativer som et delprosjekt til Nasjonal Transportplan for 2018 til 2027. De tre alternativene var 0. Ingen nedleggelser. 1. Nedlegge en eller flere lufthavner. 2. Mer effektive driftskonsepter på lokale lufthavner.

For Møre og Romsdal medførte prosjektet ingen konkrete forslag om nedleggelse av noen lufthavn, men Avinors konserndirektør, Dag Falk-Petersen, kunne i februar 2015 opplyse om at antall ansatte i konsernet som helhet skulle reduseres. Lufthavnsjef Offenberg på Årø sa i et intervju med Romsdals Budstikke at Avinor skal spare inn 1,5 milliarder kroner frem til 2018, og at det vil påvirke alle lufthavner i en eller annen form, men at det var alt for tidlig å si noe om detaljene i innsparingsplanen.

Konserndirektør for kommunikasjon og marked i Avinor, Egil Thompson, kunne i et intervju med Sunnmørsposten fortelle at alle flyplasser i Møre og Romsdal ville bestå. Det var kun flyplassene i Narvik og på Fagernes som Avinor nå ønsket å avvikle driften av.

 

Pilotstreik i Norwegian

Streiken blant piloter i Norwegian rammet Molde lufthavn fra 4. mars til og med 10. mars. Med det mistet flyplassen 50 prosent av produksjonen på ruta mellom Molde og Oslo i over en uke. SAS opplevde naturlig nok en stor passasjerøkning med fulle fly på sine ruter mellom Molde og Oslo. Dette førte i sin tur til at det også ble en betydelig passasjerlekkasje fra Molde til SAS sine ruter mellom Kristiansund og Oslo.

 

EasyPark

I mars ble det klart at Molde lufthavn var en av i alt 33 norske lufthavner som skulle få systemet EasyPark for betaling av parkering. Nå skulle det bli mulig å betale for parkering ved flyplassen ved å benytte en App på smarttelefonen. Ordningen trådde i kraft fra 22. mai og var tilgjengelig på P1 og P4.

 

Nytt møblement i avgangshallen

Hele avgangshallen på innland ble pusset opp i mars. Alt av møblement ble byttet ut. De gamle sittegruppene hadde vært mer eller mindre uforandret siden terminalen åpnet tidlig på nittitallet og slitasjen var stor. Samtidig ble det klart at Avinor og Select Servicepartner forlenget avtalen om kafe og kioskdrift med sju nye år.

 

Åpning av rute til Gdansk

DSC_1432_2144

John Offenberg og Tamara Mshvenieradze. Foto: Wiggo Hovde

Mandag 30. mars åpnet Wizz Air sin rute mellom Molde og Gdansk i Polen. Ruten var primært åpnet fordi Romsdal har et stort antall polske arbeidere på ulike arbeidsplasser i de forskjellige kommunene. I tillegg så Wizz Air et marked i å bringe romsdalinger og nordmøringer på helgeturer til Polen, kunne communications manager Tamara Mshvenieradze i Wizz Air fortelle under åpningen.

Ruten startet med to ukentlige flygninger, mandag og fredag, på formiddag, men ble etter sommeren endret til kveldsavganger på begge dager. Wizz Air har en enhetsflåte av typen Airbus A320 med plass til 180 passasjerer som betjener ruten. På første ankomst fra Gdansk var det 157 passasjerer og fra Molde til Gdansk var det 160.

 

Ny månedsrekord i antall passasjerer

I mai fløy det totalt 47.472 passasjerer til og fra Årø. En økning på 12,4 prosent mot mai i 2014. Dette var ny rekord for flyplassen. Innlandstrafikken endte på 41.977 passasjerer og utland på 5.495. Molde lufthavn hadde nå nesten dobbelt så stor trafikk som Kvernberget i Kristiansund, kunne Romsdals Budstikke meddele. Den nye rekorden skulle imidlertid ikke stå seg lenge. Allerede neste måned ble den ettertrykkelig slått.

Den økte trafikken gjorde nå at terminalen til tider fikk problemer med å ta unna passasjermengden. Lufthavnsjef Offenberg så seg nødt til å gå ut i Romsdals Budstikke og be folk møte tidligere opp på morgenavgangene. Med over 400 passasjerer som skulle reise med tre fly med omtrent samtidige avganger sto køa til sikkerhetskontrollen ofte ut terminalens hovedinngang, noe som til tider medførte forsinkede avganger.

 

Første måned over 50.000 passasjerer

Juni ble første måned i flyplassens historie der antall passasjerer passerte 50.000. Totalen endte på 50.324, en økning på 7,5 prosent, og fordelte seg med 43.378 på innland og 6.946 på utland. Til sammenligning hadde Kvernberget 28.589 passasjerer, en nedgang på 8 prosent, der 27.507 var innlandspassasjerer og 1.082 var utland.

DSC_2169_2144-1

Aegan ble satt inn på to ekstra avganger til Kreta i juni pga stor etterspørsel. Foto: Wiggo Hovde

Lufthavnsjefen var svært godt fornøyd med trafikken, og i et intervju med Romsdals Budstikke påpekte han at de nye rutene fra Årø til Trondheim og Gdansk har vært en suksess og bidratt godt til at trafikken øker. Samtidig var han også klar på at de etablerte rutene til Bergen og Oslo også har hatt fin vekst.

Offenberg kunne også meddele i intervjuet med Romsdals Budstikke at det var mer i vente for Molde lufthavn, med tanke på nye ruter og tilbud, og den 23. september ble Mallorca presentert som ny destinasjon fra Årø fra sommeren 2016. Dessverre, og på tross av svært stor vekst, med så og si utsolgte utlandsfly i 2015, ble det også klart at Rhodos skulle helt ut av flyprogrammet, samt at chartersesongen til Antalya skulle reduseres fra 23 til 8 uker.

Senere på høsten ble det også opplyst fra Widerøe og SAS at de kom til å kutte betydelig i sine ruter til og fra Molde. For 2016 la Widerøe opp til en kutt på 20 prosent i sommerprogrammet, mens SAS varslet at det i skoleferien skulle kuttes hele 25 prosent i kapasiteten mellom Molde og Oslo, ved å benytte små CRJ maskiner med kapasitet på 88 passasjerer på halvparten av flyvningene.

 

Nesten 10.000 internasjonale passasjerer i juli.

Sensommeren og høsten ble en tid med svært stor vekst i internasjonal trafikk. Alle charterfly til typiske sydendestinasjoner og ruteflyene til Gdansk og Alicante var stort sett fullbooket. I tillegg fikk flyplassen besøk av en mengde businessjets fra ulike utlandsdestinasjoner, flere bedriftschartere og ikke minst mange fotballchartere i forbindelse med MFK sin deltakelse i Europa League.

DSC4143_2144-1

Fly Denim fløy fotballklubben Standard Liege til Molde. Foto: Wiggo Hovde

9.286 passasjerer reiste direkte til eller fra utlandet i juli måned, hvilket var ny rekord i antall utlandspassasjerer i løpet av en kalendermåned. Den forrige rekorden var fra juli 2011 med 7.000 passasjerer.

 

DSC8099_1280

Renate Visnes med beviset på at hun ble flyplassens passasjer nr 500.000 i 2015. Foto: Wiggo Hovde

Sterk senhøst og passasjer nr 500.000 passeres

Høsten ga vekst i samtlige måneder, og oktober ble andre måned med over 50.000 passasjerer. Den 18. desember kl 0945, på Norwegians rute DY423, tok passasjer nummer 500.000 i 2015 av fra Molde lufthavn.

Renate Visnes var den heldige, og dette var første gang i historien at flyplassen passerte en halv million passasjerer i løpet av et kalenderår. Hun fikk overrakt et reisegavekort med en verdi på 500.000 øre, samt blomster av Avinor. Renate kunne fortelle at hun og kjæresten er flittige brukere av flyplassen. Kjæresten bor i Oslo, og de reiser begge omtrent 7 ganger hver på strekningen i året. Denne flyturen var intet unntak og nå kunne hun overraske sin kjære med mulighet for enda flere besøk.

Avinor sitt estimat var tidligere på høsten at flyplassen for 2015 ville ende på totalt 510.000 ankomne og avreiste passasjerer. Det estimatet skulle vise seg å være for lavt.

 

Statistikk

2015 går inn i historien som det hittil mest travle år på Molde lufthavn, Årø. For tredje året på rad ble det en ny «All time high»! Totalt reiste det 513.345 passasjerer til og fra lufthavnen med rute og charterfly. En økning på 6,6 prosent. 459.618 av disse var på innland, hvor ruta til Oslo var den største, med i overkant av 370.000 passasjerer. 53.727 var på utland. Samtlige måneder satte ny rekord mot tilsvarende måneder året før.

For naboflyplassene ble tallene som følger. KSU – innland 286.456 (-4,8%), utland 5.032 (-37,9%), totalt 291.488. AES – innland 776.779 (-1,9%), utland 299.549 (-3,9%), totalt 1.076.328.

 

Hit fløy vi i 2015

Antall passasjerer på direkte flyvninger til internasjonale destinasjoner, rute og charter, per land.

Verden

 

Europa

 

Vest-Asia

 

DSC5654_2144

Atlas Global fløy til og fra Istanbul i Tyrkia. Foto: Wiggo Hovde

 

Fem største ruter

De fem største ruter med direktefly. Gjelder både rute og charterfly til alle destinasjoner. OBS! For Bergensruten er det grunn til å tro at antallet passasjerer er høyere da det er registrert 2688 passasjerer mellom Molde og Kristiansund på de avganger/ankomster disse to flyplassene har felles flymaskin til/fra Bergen.

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *