2014

Magne

Magne-1

Foto: Wiggo Hovde

Så var tiden kommet. Det var blitt 24. januar 2014 og Magne Watn hadde sin siste arbeidsdag på Molde lufthavn, Årø. En epoke var over.

Magne jobbet på flyplassen når den åpnet i 1972 og han var nå den siste av originalbemanningen som takket for seg. Først hadde han og resten av medarbeiderne i vakta sitt ansettelsesforhold i Molde kommune. I 1978 ble de overført til Luftfartsverket, når staten overtok driften av flyplassen. Senere ble Luftfartsverket omgjort til et statlig AS, Avinor, og alle medarbeiderne overført dit.

Med Magnes inntreden i pensjonisttilværelsen mistet Årø litt av sin identitet. Han har med sitt vinnende vesen og sin store kunnskap vært en fantastisk medarbeider og ambassadør for Molde lufthavn. I et intervju med Romsdals Budstikke fortalte lufthavnsjef Offenberg, at de for fremtiden kom til å benytte seg av kunnskapen og erfaringen Magne innehar, selv om han ikke fast ble å finne i Avinor sitt system mer.

Krohn Air konkurs, Widerøe overtok ruta til Trondheim

Onsdag 5. februar begjærte Krohn Air AS oppbud. Samme dag åpnet Romsdal Tingrett konkurs i selskapet. Gründer Claus Krohn holdt selskapet på vingene i fire år, men pga en tapt sak i retten i Kolding i Danmark, mot Sun-Air i forbindelse med fastsetting av verdien på tilbakeleverte fly, ble den økonomiske børen for tung for selskapet å bære.

Isolert sett, uttalte Krohn, gikk flyruten mellom Molde og Trondheim med positiv økonomi. Etter tilbakeleveringen av flyene til Sun-Air, var det det nederlandske selskaper AIS Airlines som opererte ruta på vegne av Krohn Air.

Årø sto nå uten flyforbindelse med Trondheim, og ingen andre flyselskaper var klare til å umiddelbart ta over etter Krohn Air. Men etter noen uker kunngjorde Widerøe at de ville starte opp første september med to daglige rundturer mandag – torsdag og en rundtur fredager. Med andre ord samme frekvens som Krohn Air hadde.

Dårlige rutetider til Alicante

Søndag 30. mars startet Norwegian opp sin sommerrute mellom Molde og Alicante for andre sesong på rad. Men dette året var det mye frem og tilbake før endelige rutetider ble bekreftet. Først var tanken at ruten skulle flys på søndager, som året før. Så ble dette endret til mandager, før det endelig ble bestemt at rutetidene ble søndag ettermiddag fra Alicante og mandags morgen fra Molde.

Med en slik usikkerhet i når flygningene skulle gjennomføres ble forhåndsbookingen laber. Når de endelige rutetidene var fastsatt, ble de ikke godt mottatt i markedet. I praksis betydde rutetidene, om man ønsket å reise direkte begge veger, at det ble en dag mindre til rådighet i Alicante, enn ved reise fra andre flyplasser. På Vigra hadde det vært klart i flere måneder at tur og retur skulle flys på samme dag, og det ga seg negativt utslag for Årø, siden flyplassene har overlappende influensområde.

Etter at sesongen var over uttalte Norwegian at belegget hadde vært for dårlig. Men Norwegian ville på ingen måte ta selvkritikk for sin ubestemte opptreden før endelige rutetider ble fastsatt, ei heller for de dårlige rutetidene de endelig presenterte for markedet. Derfor besluttet Norwegian at de ville kutte ned sesongen fra 26 uker til 8 for 2015.

Wizz Air kunngjør rute Molde – Gdansk

26. august kunne leder av Molde Lufthavnutvikling AS, Britt Flo og lufthavnsjef John Offenberg stolt fortelle at Wizz Air starter flyrute, to ganger ukentlig mellom Molde og Gdansk fra 30. mars 2015.

Ruta til Polen har primært det store antallet fastboende polakker og gjestearbeidere fra samme land i romsdalsregionen som kundegrunnlag. I tillegg er det ventet en god del turisttrafikk fra Romsdal til Gdansk, da byen kan by på billige hoteller, shopping og et variert natteliv.

Vil legge ned Molde lufthavn

Denne gangen var det Vigrakonferansen, som årlig arrangeres av Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra, som ønsket å legge ned Årø. De hadde på bestilling fått professor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole til å mene mest mulig negativt om Molde lufthavn. En mengde oppkonstruerte negative tall om Årø, ble her presentert som en sannhet.

Steen la frem at Vigra og seks andre lufthavner subsidierer driften ved underskudds lufthavnen i Molde. Påstanden var at det ville være riktig å legge ned Årø, og beholde Vigra, når Møreaksen ble ferdigstilt en gang i fremtiden, siden Molde lufthavn går med 60-70 kroner i underskudd per passasjer, mens Vigra går med 30 kroner i overskudd per passasjer.

Steen nevnte selvfølgelig ikke med ett eneste ord, og hadde langt mindre tatt med i sitt regnestykke, at Vigra har fått fylkeskommunal pengestøtte for å få til nye utlandsruter. For eksempel fikk Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra, overført 1,5 millioner kroner direkte fra fylkets skattebetalere bare for at ruta til Amsterdam skulle kunne realiseres. Steen var heller ikke inne på at årsaken til underskuddet på Årø ligger i investeringen av rullebaneforlengelsen og at dette underskuddet vil bli betydelig redusert når den er nedbetalt. Ei heller ville Steen si at Molde lufthavn vil produsere et overskudd innen en tiårs periode med den positive trafikkutviklingen lufthavnen har.

Steen påsto videre at det ville bli en times kjøretid fra Molde til Ålesund så snart Møreaksen var ferdig bygget, og at dette var akseptabel reisetid for Moldensere til nærmeste flyplass. Det Steen ikke sa noe om var reisetiden til Vigra. Den vil i et slik scenario være minimum 1 time og 20 minutter. Steen utelot også å nevne at reisetiden for størstedelen av Ålesunds befolkning, som er lokalisert i Moa- området, til Årø vil i samme scenario være omtrent 50 minutter. Med andre ord vil det være langt kortere reisetid for de fleste i Ålesund å reise til Årø, enn for hele Moldes befolkning å reise til Vigra.

Uttalelsene til Steen falt ikke i god jord blant bedriftsledere i Molde. Ei heller hos lufthavnsjef Offenberg og daglig leder for Møreaksen AS, Jan Petter Hammerø. Alle viste til at tallene til Steen var direkte feil, både med tanke på reisetid og økonomi. Offenberg sa at det ikke er tilfelle at staten subsidierer Molde lufthavn, slik Steen hevder. Avinor AS er et statseid selskap. Hvert år leverer selskapet overskudd til sin eier. Dette overskuddet kommer som følge av at flyplasser som isolert sett ikke går med overskudd, forsyner lufthavner som Gardermoen og Flesland med nok passasjerer til at de kan gå med overskudd. Totalen blir at selskapet går i pluss. Uten passasjerer fra lufthavner som for eksempel Molde og Alta, ville Avinor som selskap tapt penger.

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) karakteriserte uttalelsene om nedleggelse av Årø som tull. Det er ikke tema, kunne han konkludere, fordi det per i dag ikke eksisterer noen slike planer. Tvert om skal alle tanker om nedleggelse puttes i ei skuff, og fokuset skal være på hvordan Årø skal utvikles enda mer, avsluttet Orten.

På direkte spørsmål fra Romsdals Budstikke om det kunne ligge en agenda fra Sunnmøre med dette, ville ikke lufthavnsjef Offenberg svare konkret, men bekreftet at det ikke var uvant at enkeltpersoner, organisasjoner eller regioner hadde meninger om flyplass strukturen. Engasjement i seg selv er positivt sa Offenberg, men fremhevet at det er viktig at man opererer med korrekte tall.

All time high atter en gang!

Igjen kunne det konstateres ny rekord i antall passasjerer i løpet av et kalenderår. Totalt 481.459 reiste til eller fra flyplassen med rute og charterfly. Prognosene for 2015 viser at denne rekorden ikke vil stå lenge. For neste kalenderår er det ventet at flyplassen runder en halv million reisende.

Statistikk

Pax2014

Passasjerer 2014: Innland 439.638 – Utland 41.821 -Totalt 481.459

 

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *