2012

40 år

5. april fylte flyplassen 40 år. Lufthavnsjef John Offenberg kunne i intervju med Romsdals Budstikke konstatere at det var en 40 åring med en spennende historie bak seg og en minst like spennende fremtid foran seg.

Offenberg kunne ikke se noen mørke skyer i horisonten. Tvert imot var flyplassen inne i en flott utvikling og Offenberg avslørte at det ble jobbet med planer om flere nye utlandsruter, samt styrking av eksisterende innlandstilbud.

I tillegg ble det jobbet aktivt med utvidelse av terminalen og forbedring av parkeringsforholdene. Terminalutvidelsen var beregnet ferdigstilt på nyåret 2013 og skulle gi flyplassen større kapasitet i antall passasjerer og mer fleksibilitet i samtidige operasjoner av inn og utlandstrafikk.

DSC_0779_4288_800

Molde lufthavn, Årø 16. august 2012. Foto: Wiggo Hovde

Irvung og Sponås takker av

Geir Irvung som begynte å jobbe i tårnet i 1974, og Gunnar Sponås som begynte i flynavigasjonstjenesten i 1972, takket dette året av etter henholdsvis 38 og 40 års tjeneste. Dermed var nå Magne Watn den eneste gjenværende medarbeider som hadde vært der siden tidlig på 1970 tallet.

Irvung sier at hans tid i tårnet har vært en fantastisk flott periode på en arbeidsplass med svært godt miljø, og han ønsker å trekke frem en misforstått oppfatning av benevnelsen AFIS flyplass. Ofte blir flyplassene som har denne benevnelsen referert til som ukontrollerte flyplasser. Det er noe Irvung misliker. Årø er en AFIS flyplass, men alt som skjer her er i høyeste grad kontrollert sier han.

AFIS er forkortelse for Aerodrome Flight Information Service. Ved en AFIS flyplass jobber det ikke flygeledere, men AFIS – fullmektige. Oppgavene til en AFIS fullmektig er, beskrevet av Avinor, som følger:

«En AFIS-fullmektig har sin arbeidsplass i tårnet ved en av de 28 lokale/ regionale flyplassene i Norge. AFIS er en forkortelse for ”Aerodrome flight information service” eller lokal flygeinformasjonstjeneste på norsk. Vakthavende AFIS-fullmektig har som hovedoppgave å yte trafikkinformasjon til luftfartøy på flyplassen og innenfor en avgrenset trafikkinformasjonssone rundt den enkelte flyplass, samt holde kontroll med bakketrafikken. Dette innebærer å holde den lokale flytrafikken informert om alle forhold av betydning for en sikker og effektiv gjennomføring av flyginger. I tillegg inngår også værobservasjonstjeneste, alarmtjeneste og bistand til redningstjenesten når dette er nødvendig.

Arbeidet er variert og stiller krav til selvstendighet, initiativ og samarbeidsevne. Tjenesten er lagt opp som skifttjeneste, og arbeidet passer like godt til kvinner som for menn.»

Her er det viktig å legge merke til teksten der det står at det blant oppgavene tilligger å holde kontroll på bakketrafikken. Bakketrafikken inkluderer rullebanen og for å holde kontroll her så er det den AFIS – fullmektige som gir pilotene såkalt «runway free», altså at rullebanen kan benyttes, enten flyet skal ta av eller lande. I tillegg er det den AFIS – fullmektiges oppgave å for eksempel stanse biltrafikk som av en eller annen årsak må krysse rullebanen (for eksempel Avinors inspeksjonsbil), når fly skal ta av eller lande.

Så Molde lufthavn er så langt fra ukontrollert som det er mulig å komme. Her er det kontroll på alt. Men når det gjelder innflygningskontrollen, så er den plassert på Vigra lufthavn, og heter Vigra Approach. Innflygingskontrollen dekker et større område, som blant annet inkluderer kontroll for fly som skal lande på Årø, Vigra og Hovden. Når flyene så etablerer seg på siste del av innflygningen, «finale approach» , så blir de bedt om å kontakte den aktuelle flyplassen, som for eksempel tårnet på Årø. Da får pilotene beskjed fra den AFIS – fullmektige om rullebanen er ledig eller okkupert av andre fly. Er den okkupert, så må pilotene enten benytte seg av S-svinger for å redusere den horisontale hastigheten mot rullebanen, eller så må de foreta en 360 graders manøver i påvente av at rullebanen skal bli klar. Skulle rullebanen fortsatt ikke være ledig så kan den AFIS – fullmektige be pilotene om å på nytt kontakte Vigra Approach for å få tildelt venteområde i luftrommet frem til rullebanen kan benyttes.

Et godt eksempel på bruk av S-svinger og 360 graders manøvre er den tidligere omtalte saken NRK Vigra lokal refererte til som dramatisk, men som altså ikke er dramatisk i det hele tatt, da det er kontrollerte handlinger i et system med fastlagte kontrollerte rutiner.

Landing på rullebane 25 sommeren 2012. Video: Wiggo Hovde

All time high!

Totalt 444.426 passasjerer reiste til og fra lufthavnen på inn og utlandsflygninger, med rute og charterfly. Med det var rekorden fra 2006 slått med omtrent 4.000 passasjerer. Ny all time high!

Statistikk

Pax2012

Passasjerer 2012: Innland: 417.240 – Utland: 27.186 – Totalt: 444.426

Én kommentar

  1. Nikolai Hoftun Nikolai Hoftun
    11. februar 2016    

    Synes ikke treet og gravplassen skulle være så ille for sikkerheten. Hindrer ikke sikten til rullebanen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *