2011

Infrastrukturen på flysiden ble forbedret i 2011

Flyoppstillingsplassen hadde siden utvidelsen i 2006 vært tilfredsstillende med tanke på kapasitet i antall fly ved normal trafikk. Det som kunne by på utfordringer var å få avviklet trafikken på en smidig måte når denne var stor. Årsaken til dette lå i at flyplassens to taksebaner var plassert helt øst på oppstillingsplassen som var utvidet mot vest.

DSC_7860_1506

19. juni 2011, like før arbeidet med den nye taksebanen tar til. Første ankomst av Turkish Airlines på charter ruten til Antalya. Foto: Wiggo Hovde

Med ny taksebane i vestre del av oppstillingsplassen ble fleksibiliteten og kapasiteten betydelig forbedret. Nå kunne trafikk til og fra det vestlige området av oppstillingsplassen komme seg til og fra rullebanen uten å måtte blande seg med trafikken på den østlige enden.

2011 ble nest travleste år siden åpningen

Antallet utlandsreisende ble i 2011 med svært god margin det største i flyplassens historie. Nesten 30.000 passasjerer ankom fra eller reiste direkte til en utlandsdestinasjon og det totale antallet passasjerer, innnland og utland samlet, endte bare 4000 under toppåret 2006.

Ruta til Oslo har alltid vært den absolutt største og i 2011 hadde den over 333.000 passasjerer. Nummer to er ruta til Bergen som hadde i overkant av 55.000 passasjerer og nummer tre er Trondheim som hadde 12.000 dette året.

Veksten i trafikken førte til at kapasiteten i terminalen nå ble for liten, igjen, til å takle trafikktoppene på en tilfredsstillende måte. Derfor var det en fornøyd lufthavnsjef, John Offenberg, som i desember 2011 kunne konstatere at det i 2012 vil bli gjort noe med kapasiteten.

Vedtak om ny terminalutvidelse

Offenberg sendte ut følgende pressemelding, om en terminal som utseendemessig vil ligne mye på den som er på Gardermoen, om enn størrelse og innhold i antall butikker og serveringssteder ikke er direkte sammenlignbar.

«Molde lufthavn har i de senere år hatt en veldig sterk passasjerutvikling, og dette har lagt press på eksisterende infrastruktur. Det er gjort oppgradering av ankomsthaller og innsjekksområder, og nå står avgangsarealene for tur.

Lufthavnen arbeider for tiden med innhenting av tilbud på utvidelse av terminalens avgangsdel i størrelsesorden 570 m2 i terminalbygningens 2.etasje. Tilbygget vil bli etablert over dagens gate 4, og videre rundt på nordsiden over eksisterende kontorfløy.

Utvidelsen vil inneholde nytt utsalg for dutyfree på om lag 200 m2, venteområde, servering og toalettfasiliteter. Dagens dutyfree utsalg i 1 etasje vil bli fjernet, og omgjort til venteområde med sitteplasser. Utvidelsen vil bli tatt i bruk både ved innenlands- og utlandsflyginger.

Vi er veldig fornøyd med å kunne tilby de mange reisende over lufthavnen bedrede fasiliteter, flere sitteplasser og bedre servicetilbud. Særlig ved utlandsflyginger vil terminalen lette ”trykket” i avgangsarealet, og vil fremstå som mer tilpasset kundens behov. Utvidelsen ferdigstilles i løpet av 2012.»

Statistikk

Pax2011

Passasjerer 2011: Innland 407.381 – Utland 29.090 – Totalt 436.471

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *