2010

SAS legger ned ruta til Trondheim

SAS kunngjorde at de kom til å legge ned ruta mellom Molde og Trondheim fra 1. februar. Årsaken skulle være mangel på mannskap til å betjene rutene som ble flydd med Fokker 50 maskiner. Med det var en av rutene som hadde vært operativ siden starten i 1972 blitt historie. Men det skulle ikke gå lang tid før et nytt flyselskap så dagens lys og ruta var tilbake på kartet.

Krohn Air

Når SAS ikke lenger kunne fly til Trondheim var det én person som ikke aktet å sitte stille å se på at flytilbudet fra Molde skulle bli dårligere. Claus Krohn klarte på rekordtid å skaffe fly og få på plass de nødvendige tillatelser, og bare 4 dager etter at SAS hadde stanset sine flygninger, var Krohn Air i lufta med et 32 seters fly av typen Dornier 328.

Krohn1_1024

Krohn Air minutter før aller første flygning på ruta til Trondheim. Foto: Wiggo Hovde

Krohn lovte at tilbudet skulle bli bedre enn hva SAS hadde levert med tanke på rutetider. Den lovnaden holdt han. SAS hadde flydd med en formiddagsavgang og en ettermiddagsavgang mellom de to flyplassene i Molde og Trondheim. Krohn kuttet ut rundturen på formiddag og fløy i stedet morgen og ettermiddag. Et tilbud som igjen gjorde det mulig å rekke avtaler tidlig på dag i hver by.

Flyet Krohn Air startet med var operert av danske Sun Air of Scandinavia, som hadde et tett samarbeid med British Airways. Av den grunn var flyet de første ukene malt i British Airways sine farger, med et lett gjenkjennelig haleror.

På sommeren bestemte Claus Krohn seg for å kjøpe inn et ekstra fly, en BAe Jetstream 31 med plass til 19 passasjerer, som også kom fra det danske flyselskapet Sun Air of Scandinavia. Nå skulle det bli tidlig avgang på hverdager mellom Molde og Bergen, etter at SAS også la ned denne ruten og Widerøe tok over, men droppet en tidlig avgang i retning sør over.

SAS legger ned, Widerøe kommer tilbake

Etter 23 års fravær kom Widerøe tilbake til Molde lufthavn med ordinære ruteflygninger. Widerøe som var en del av SAS Gruppen tok i juni over alle ruter som SAS hadde operert på Vestlandet med sine Fokker 50 maskiner. Widerøe satte inn flytypene DeHavilland Dash 8 300 og Q400, med plass til henholdsvis 50 og 74 passasjerer.

Fra Molde skulle Widerøe fly til og fra Bergen, men de kunne ikke i starten tilby en morgenavgang fra Molde. De fløy tre daglige rundturer, men første avgang til Bergen var på formiddag. Krohn Air, som tok på seg å fylle tomrommet ved å fly en morgenavgang, klarte ikke å skape seg et bærekraftig marked på strekningen og måtte etter hvert gi opp. Widerøe fikk nå omorganisert sine rutetider og satte inn en ekstra avgang fra Bergen til Molde på sen kveld, som så returnerte tidlig neste morgen.

Askefast og vekterstreik

I april opplevde hele Europa kaotiske tilstander etter et vulkanutbrudd på Island. Asken spredde seg i de høyere luftlag og førte til titusenvis av innstilte flyavganger over en periode på omtrent 2 uker.

Nå måtte folk finne seg andre former for transport og europeiske flyplasser opplevde den største nedgangen i antall passasjerer noen sinne. Et nytt begrep, for å beskrive passasjerenes situasjon, kom til i det norske språk som følge av dette, «askefast».

Tilstandene kom etter hvert tilbake til normalen, når askeskyen forsvant. Men ikke før det ene hinderet var passert, så dukket det neste opp. Denne gangen var det mer lokalt og rammet Årø med full kraft. Nå var det «vekterfast» som var begrepet. Norske sikkerhetskontrollører endte i sine lønnsforhandlinger i konflikt med sin arbeidsgiver. Resultatet ble streik i starten av juni og Molde var første lufthavn som ble tatt ut.

Streiken varte i en drøy uke og var et hardt slag for flyplassen som nå bare hadde hatt noen få uker med ordinær drift etter askeskyen fra Island. I denne perioden flyttet SAS sine flygninger til Kvernberget og Norwegian til Vigra. For Årø betydde vekterstreiken et tap på ca. 10.000 passasjerer, mens det for flyplassene mot nord og sør førte til stor vekst i trafikken.

Suksess for Tyrkia- charter

Vings nye tilbud med charterfly til Antalya i Tyrkia ble svært godt mottatt. Fra oppstart 13. mai til ut september var så å si alle seter utsolgt. Det samme var Apollos reiser til Kreta og Vings charter til Mallorca. Selv om Mallorca- charteren for det meste gikk med fulle fly, var mange av setene solgt til reduserte priser og Ving besluttet at dette var siste sesongen de ville ha denne destinasjonen fra Årø.

SunExpress1_1024

Sun Express, Boeing 737-800W, TC-SNG. Foto: Wiggo Hovde

En ørliten fjær ble til mange fly…

…for å skrive om det kjente ordtaket om hvor mange høns det kan bli av en fjær. Om morgenen onsdag 8. september var et SAS fly på veg inn for landing på rullebane 07. Samtidig skulle et fly fra Norwegian ta av. Norwegian flyet brukte noe mer tid på sine prosedyrer for avgang enn hva som er normalt. SAS flyet som var litt foran rutetid og nå befant seg over Julsundet, foretok noen S-svinger slik at det skulle bruke litt mer tid på å nå frem til rullebanen i påvente av at Norwegian flyet skulle ta av.

Imidlertid så var det ikke nok med å foreta noen S-svinger og når SAS flyet var kommet frem til Moldeholmen gjorde pilotene akkurat hva prosedyrene tilsa. De holdt høyden og svingte mot høyre for å foreta en 360 grader manøver, for så å fortsette innflygingen. Samtidig tok Norwegian av og SAS kunne så lande.

Dette ble for mye dramatikk for NRK Vigra lokal, som hadde fått tips fra noen som kjørte langs Europavegen, nord for flyplassen, om at det sto et fly på rullebanen samtidig som et annet fly svingte mot høyre omtrent over Moldeholmen. For det var ordet dramatiske NRK brukte og her er ordrett hva de skrev på sine internettsider.

«Avinor sitt oversyn over flytider ved Molde lufthamn, Årø, viser at Norwegian-flyet tok av frå gate 3 Klokka 9:21. Flyet skulle etter ruta ha avgang klokka 9.35. Avgangen ser for oss ut til å vere fleire minutt tidlegare enn det ruta skulle tilseie. Tidspunktet for avgang samsvarar med tidspunktet vi får opplyst for den dramatiske manøveren.»

Det er mange punkter i sitatet fra NRK som viser at saken er skrevet ut fra liten kunnskap om hva som faktisk skjedde og om luftfart generelt. Blant annet skriver de at Norwegian- flyet tok av fra gate 3 klokken 9:21. Fly tar for det første aldri av fra gate.

Tidspunktet de referer til, klokken 9:21, er når flyet forlot sin stand på oppstillingsplassen ved gaten. Etter dette må flyet kobles fra traktoren som skubber flyet bakover, så skal det kobles fra kommunikasjonen med bakkemannskapet, deretter skal det vente på klarering. Når klarering er gitt kan det så takse til enden av rullebanen for så å ta av.

Norwegian skulle, korrekt nok, ha avgang klokken 9:35 som de skriver, men dette er tidspunkt for når flyet skulle lette fra rullebanen og ikke når det skulle skubbes fra stand på oppstillingsplassen. I den aktuelle hendelsen hadde så Norwegian brukt litt lenger tid enn hva normalt er på å komme seg til banens ende og på sine prosedyrer på å ta av, slik at SAS følgelig også måtte bruke mer tid på å lande, hvorpå de fulgte fastlagte prosedyrer.

Ikke på noe tidspunkt var det var det fare for kollisjon og NRK fant på formiddagen ut, etter at de hadde lagt ut saken som dramatisk, at de kanskje skulle forhøre seg med Avinor på Molde lufthavn om hva som egentlig hadde skjedd. De snakket med lufthavnsjef John Offenberg som kunne fortelle at dette er en noe som daglig skjer rundt om på flyplasser «– Vi separerer flybevegelsane slik at dette blir godt nok på plass. Dette skjedde også i dette tilfellet. SAS-flyet kom litt tidleg i forhold til rutetabellen. Dermed måtte det ta ei ekstra runde over fjorden. Dette er heilt normalt og udramatisk, seier Offenberg.»

Ved noen anledninger kan det for utenforstående virke noe merkelig når fly manøvrerer annerledes enn det en er vant med å se. Da kan det være greit å vite at det finnes fastlagte prosedyrer som piloter må følge, noe som også ble gjort i dette tilfellet. Det hele var ikke mer dramatisk enn at en bil stopper fordi bilene foran gjør det. Forskjellen er bare den at fly ikke kan stoppe opp, men nødvendig vis må holde seg i bevegelse og følgelig må svinge.

Ny utvidelse av terminalen

Denne gangen var det innsjekkingsområdet som fikk en sårt tiltrengt oppgradering. Ikke minst var det behov for egne skranker for Norwegian og SAS og den store trafikken under utbyggingen av Ormen Lange anlegget på Nyhavna i Aukra viste at terminalen var for liten til å takle slike trafikkmengder over lengere tid. Det ble nå satt opp sju innsjekkskranker, mot tidligere tre.

Nye ruter under planlegging

I desember 2010 kom nyheten om at det i samarbeid med Norwegian ble jobbet for å få på plass en flyrute til Berlin. Ideen var å skape tovegs trafikk mellom Molde og den tyske hovedstaden, innenfor hovedsakelig fritidsmarkedet, men også med tanke på de som i nærings øyemed har forbindelser i nordre og sentrale deler av Europa.

Første dag i desember 2011, ett år etter at nyheten slapp, skrev Romsdals Budstikke at ruta fortsatt var under planlegging og at det var ventet at den ville få oppstart i april 2013, med to ukentlige frekvenser.

Ny rekord i internasjonale passasjerer

Antallet internasjonale passasjerer var i 2010 det høyeste noen gang i løpet av ett kalenderår, med over 22.000 ankomne og avreiste. Men rekorden skulle ikke stå seg lenge, da 2011 skulle by på det største chartertilbudet i flyplassens historie.

Malmo_2010_1024

Charter fra Stuttgart i Tyskland. Malmø Aviation, BAe RJ85, SE-DJN. Foto: Wiggo Hovde

 Statistikk

Pax2010

Passasjerer 2010: Innland 369.086 – Utland 22.653 – Totalt 391.739

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *