2007

Rullebaneforlengelsen

Med alle formaliteter på plass og kontrakter tildelt, kunne arbeidet med rullebaneforlengelsen endelig starte 31. januar. Totalt skulle 700.000 kubikkmeter med masse fylles ut i sjøen, bare 50.000 kubikkmeter mindre masse enn hva entreprenør Olav T. Meisingset hadde flyttet ved byggingen av flyplassen i 1972. Entreprenør for forlengelsen var L.A. Nordhaug.

Når rullebanen først skulle forlenges var det også en god del annet arbeid, av teknisk art, som måtte gjøres, og noe som med fordel kunne gjøres. Blant annet var det nødvendig å få på plass nytt ILS system for landinger fra vest, i og med at rullebanen ble forlenget vestover. Samtidig var det en fordel å få på plass senterlinjelys på rullebanen. Senterlinjelys er til stor hjelp, men ikke nødvendig, ved landing etter mørkets frembrudd og i dårlig sikt.

I første omgang skulle banen forlenges til 1980 meter LDA (antall tilgjengelige meter ved landing) i begge retninger. For avgang var lengden for rullebane 07 (mot øst) 2050 meter TORA (TakeOff Run Available) og rullebane 25 (mot vest) 2040 meter TORA. Den totale lengden på asfaltert område, STRIP, skulle bli 2110 meter.

Kostnaden på prosjektet var 57 millioner kroner, drøyt tre ganger prislappen på en ferdig flyplass i 1972. Anleggstiden var beregnet til ca. 1,5 år, med åpning 1. juli 2008. Et år etter ferdigstillelsen ble rullebanen på nytt forlenget til 2120 meter for 07 og 2080 meter for 25 i avgangslengde. Landingslengde forble den samme.

Rullebaneutvidelse180507_1024

Arbeidet med rullebaneforlengelsen foreviget 18.05.2007. Foto: Ola Gjendem

Vildanden

Det norske flyselskapet Vildanden startet 26. februar opp med flygninger til Skien og Stavanger. Flygningene hadde én daglig frekvens mandag – fredag, med unntak av onsdager da det var to. Selskapets tilstedeværelse på Årø ble imidlertid kortvarig og ruten ble nedlagt i november samme året.

Vis finger´n sa SAS

SAS ville nå at flest mulig av de reisende skulle vise dem fingeren. Datoen var 21. juni og biometrisk identifisering ble innført på Årø, som en av de første lufthavner i Norge. Passasjerene kunne nå legge igjen sitt fingeravtrykk på en skanner når de sjekket inn. Ved utgangen skulle prosessen gjentas. Tanken var å få til en raskere og sikrere identifisering av de reisende, hvilket det også ble.

Ormen- trafikken nedadgående

Fra tidlig sommer begynte trafikken i forbindelse med utbyggingen på Nyhavna å avta, da anlegget nærmet seg ferdigstillelse. Ut over høsten ble nedgangen etter hvert betydelig, men trafikken endte med over 400.000 passasjerer også dette året.

Et par avganger 17.07.2007. Video. Wiggo Hovde

Statistikk

Pax2007

Passasjerer 2007: Innland 383.257 – Utland 19.893 – Totalt 403.150

 

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *