2005

Effekten av Ormen Lange merkes

Ved årets start hadde byggeaktiviteten på Nyhavna i Aukra kommune pågått i ca. 7 måneder. Arbeidsstokken var kraftig økende og mange var pendlere fra andre deler av landet. Det ga de første små utslag i trafikken på Årø. Mot slutten av året tok trafikken seg ytterlig opp og effekten av Ormen ble tydeligere.

Las Palmas

Fredag 28. oktober startet charterturene til Las Palmas på Kanariøyene opp, den første charter-rute på vinterstid i lufthavnens historie. Salget var imidlertid ikke så godt som turoperatør Ving hadde sett for seg, med det resultat at de valgte å kansellere alle flygninger fra begynnelsen av februar i 2006.

Tiårets gladnyheter!

Uken etter at flygningene til Las Palmas startet, var det ekstra stor trafikk i forbindelse med at Molde Fotballklubb skulle spille cupfinale. Som vist på fotografiet under, så var det svært trangt på oppstillingsplassen. Men det var ikke bare akkurat denne dagen situasjonen var slik. Nå som «Ormen-trafikken» hadde tatt seg opp, ble det flere dager der logistikkutfordringene kunne være svært store.

Cupfinalen2005_1024

Dobbelparkering 4. november 2005. Foto: Wiggo Hovde

Strengt tatt var det ikke plass til mer enn 2 fly på størrelse med Boeing 737 og ett på størrelse med Fokker 50 samtidig på oppstillingsplassen. Derfor var det med stor glede at lufthavnsjefen kunne konstatere at styret i Avinor den 14. desember vedtok å bygge nytt driftsbygg og utvide oppstillingsplassen. Anleggsarbeidet startet så å si umiddelbart og hadde en kostnadsramme på 60 millioner kroner. Ved fullført utbygging ville det bli plass til sju fly av størrelsen Boeing 737 i tillegg til noen mindre privatfly helt i vestenden av oppstillingsplassen.

I samme styremøte ble det vedtatt å godkjenne planene for rullebaneforlengelsen, som for det meste skulle finansieres av Molde Lufthavnutvikling. Arbeidet med dette var planlagt å starte i løpet av 2007.

Statistikk

Pax2005

Passasjerer 2005: Innland 348.022 – Utland 6312 – Totalt 354.334

Flugfelag2005_1024

Fisketransport med det islandske flyselskapet Flugfelag Islands/ Air Iceland. Fokker 50. Registrering TF-JMS. Foto: Wiggo Hovde

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *