1996

Van Morrison og Bob Dylan

Moldejazz hadde dette året konsert med både Van Morrison og Bob Dylan. I utgangspunktet holdt de to hver sine konserter på hver sine dager, men Van Morrison hadde bestemt seg for å være en dag ekstra og delta på Dylans konsert. Med så store stjerner til å opptre betydde det mange fly på Årø. På fotografiet til under, som er tatt under Jazzfestivalen, er oppstillingsplassen full av private jetfly og noen mindre propellfly i tillegg til Braathens rutefly. Fotograf er Jostein Ingulv Vingsand.

Oppstillingsplass1996_1024

Fullt på oppstillingsplassen når store stjerner opptrer på Jazzfestivalen. Foto: Jostein Ingulv Vingsand

Innføring av sikkerhetskontroll

Ved alle norske lufthavner (med unntak av kortbaneflyplassene) ble det fra 1. september innført sikkerhetskontroll av en viss prosent av innenriksflygningene og samtlige utlandsflygninger. På mange måter ble dette et lite vegskille i lufthavnens utvikling og ikke minst en ny hverdag for passasjerene.

På Årø var de fleste vant med å komme «akkurat tidsnok». Terminalen var passe stor og medarbeiderne i SAS effektive og rutinerte. Det tok, om man var reisevant og uten bagasje som skulle sjekkes inn, maksimum fem minutter å komme seg fra drosjen som stoppet utenfor hovedinngangen og ut til flyet. Skulle det sjekkes inn bagasje, behøvde man sjelden å beregne noe mer enn 10 minutter tillegg.

Når kontroller skulle utføres, ble halve terminalen fysisk sperret av store glassporter og passasjerene ledet gjennom én sluse på 10 kvadratmeter med én røntgenmaskin og én metalldetektorportal. På et vanlig vaktlag var det 4 sikkerhetskontrollører. Bemanningen var lagt opp etter en modell der det var regnet ut fra et snitt av antall passasjerer som i timen trafikkerte aktuell lufthavn.

Modellen fungerte godt på større lufthavner som Fornebu og Flesland, der det var en jevn strøm av passasjerer og sikkerhetskontrollen var operativ fra flyplassen åpnet til den stengte. Fullt så godt fungerte det ikke på de mindre lufthavnene hvor det ble mange passasjerer i korte perioder før det igjen ble få eller ingen i andre perioder.

Den delen av terminalen som var innenfor glassportene hadde begrenset kapasitet de første årene etter at sikkerhetskontroll ble innført. Var det over 100 passasjerer på en avgang, sto køa gjennom sikkerhetskontrollen og forbi kafeteriaen under ombordstigningen. Ofte var avganger til Oslo sammenfallende med avganger til Bergen og/eller Trondheim, med til sammen over 200 passasjerer. Det var ikke lenger gjort på fem minutter å komme seg ut til flyet.

Viktigheten av å møte opp i god tid ble nå tydelig. Å komme løpende i siste liten kunne føre til at man mistet flyet, eller at flyet ble forsinket av at de som var sent ute også måtte kontrolleres med samme nøyaktighet som resten av passasjerene. En ny hverdag hadde kommet.

Ekstra utfordrende ble det når sikkerhetskontrollørene måtte avse en på vaktlaget til å kontrollere biler som skulle inn på flyoppstillingsplassen, samtidig som det sto et par hundre passasjerer i kø. Legg til at de reisende ikke var innarbeidet i rutinene med å tømme lommer og ta av seg beltespenner. Da ble det travelt. Faktisk så travelt at det en dag ble for stor belastning på uniformbuksa til en av kontrollørene som bøyde seg ned under en etterkontroll av en passasjer. Buksa spjæret vertikalt på midten. Regelrett sprakk. Da sprakk også bemanningsmodellen. For ordens skyld skal det nevnes at den aktulle kontrolløren har godkjent at historien gjenfortelles.

Til tross for lav bemanning og begrenset med utstyr og plass, ble sikkerhetskontrollen ved to anledninger de første årene kåret til landets beste. Kriteriene var teoretisk kunnskapsnivå blant kontrollørene, evne til å finne forbudte gjenstander og servicenivå overfor passasjerer.

Nå er sikkerhetskontrollen ikke sammenlignbar med slik den var i starten. Utstyrsnivået er forbedret, bemanning er økt og plass til disposisjon har blitt betydelig større. Av sikkerhetsmessige årsaker skal det ikke avsløres noe mer om hvordan det fungerer i dag, annet enn at kapasiteten ligger langt over hva den var 1996 og at kontrollørene holder et høyt nivå.

Statistikk

Trafikken økte nå mer enn noen hadde forutsett da den nye terminalen ble planlagt. Som nevnt var kapasiteten 300.000 årlige passasjerer. Luftfartsverket trodde ikke det antallet ville bli nådd før tidligst etter 10 år, men allerede nå var trafikken kommet opp i 279.100 ankomne og avreiste passasjerer. Antallet internasjonale passasjerer var fortsatt lavt, kun 182 totalt.

Distriktssjef Odd Anker Hammerø i Braathens S.A.F.E sa i et intrevju med Romsdals Budstikke at trafikkøkningen selvfølgelig var gledelig, men også langt over det han og flyselskapet hadde regnet med. For å møte etterspørselen i markedet ble det nå flere ankomster og avganger til Oslo og Bergen. Noen dager i uken var det 5 rundturer til Oslo og det samme antallet til Bergen på mandager.

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *