1990 – 1993

Ytre_Aaro_2_1990_1024

Ytre Årø gård brenner kontrollert ned. Ukjent fotograf.

Ytre_Aaro_1_1990_1024

Noen av bygningene ble tatt vare på. Ukjent fotograf.

En periode med stor anleggsaktivitet

I 1990 startet arbeidet med å legge om Årøelva til det løpet den har nå. Luftfartsverket var samtidig klar på at ny terminal var helt nødvendig for å sikre fremtidig vekst ved flyplassen. Terminalen fra 1981 var for lengst utdatert og langt fra bygd for å takle de passasjermengder flyplassen hadde kommet opp i. Selv om endelig vedtak om ny terminal ikke var fattet, ble det gitt klarsignal til omlegging av Årøelva, med det formål å frigjøre arealer til ny fremtidig terminal, ny og større parkeringsplass, samt ny tilkomst fra Europavegen.

Arbeidet med omleggingen av elva gikk uten større problemer og var ferdigstilt i 1991. Med omleggingen forsvant Ytre Årø gård hvor den motoriserte landbaserte samferdselshistorien på mange måter startet for Molde og Romsdal (se kapittelet om Årø før planene om flyplass). Fotografiene på denne side er i Avinors eie og viser når gården måtte vike plass. Hvem som er fotograf er ukjent.

På fotografiet under vises arbeidet med selve elveleiet. Fotografen (som er ukjent) har stått i elveleiet rett sør av Europavegen. Fotografiet er i Avinors eie.

Ukjent fotograf. Fotografiet i Avinors eie.

Ukjent fotograf. Fotografiet i Avinors eie.

Statistikk 1990

Veksten i antall passasjerer fortsatte også dette året. Totalen var kommet opp i 183.623 og det begynte for alvor å bli trangt i terminalen. Men av totalen var det bare 78 passasjerer direkte til eller fra utlandet.

Diverse bilder av Braathens i 1990

Braathens_Helikopter_1024

Braathens Helikopter. Foto: Roger Kvendseth

Braathens_N891FS_1024

Braathens S.A.F.E med registrering fra USA. Foto: Eivind Anton Flemmen. Fotografiet eies av Roger Kvendseth

Stor militærøvelse

Sommeren 1991 ble det avholdt en stor militær øvelse på flyplassen. Medarbeiderne i Luftfartsverket var deltakende og ble ikledd uniformer fra Luftforsvaret. Ikke alle etater satte pris på skifte av klær og de som jobbet i tårnbygningen, fikk raskt beskjed fra sentralt hold om å finne et mer passende antrekk. På lufthavnvakta derimot fortsatte de med grønne klær til øvelsen var over. Under vises noen øyeblikk fra øvelsen. Begge fotografi er tatt av Geir Irvung.

F16_2_1991_1024

Foto: Geir Irvung

F16_1_1991_1024

F16 utløser bremseskjerm ved landing. Foto: Geir Irvung

Statistikk 1991

Starten på 1990-årene var en sammenhengende opptur statistisk sett. I 1991 var totalen kommet opp i 188.528 passasjerer, men antallet internasjonale passasjerer var på beskjedne 90.

Sommerflyet_1991_1024

Sommerflyet 1991. LN-BRM. Olav den Hellige. Foto: Jostein Ingulv Vingsand

Nyterm_1_1992_1024

Mot nord sett fra taket på terminalen. Fotograf ukjent.

Nyterm_2_1992_1024

Mot nordvest sett fra taket av terminalen. Fotograf ukjent.

20 år og arbeidet med den nye terminalen tar til

Mandag 6. april 1992, nøyaktig 20 år og én dag etter åpningen, meldte Luftfartsverket at det var tatt endelig avgjørelse om bygging av ny terminal. Oppstart på anleggsarbeidet skulle være i løpet av sommeren, mens selve bygningskroppen skulle påbegynnes i løpet av høsten. Samtidig skulle Braathens S.A.F.E oppføre et nytt fraktbygg på linje med den nye terminalen, nøyaktig 183 meter fra midten av rullebanen.

Med denne avgjørelsen hadde Luftfartsverket feid all tvil, angående nedlegging, til side. I første omgang skulle det investeres 54 millioner kroner, der selve terminalen hadde en prislapp på 30 millioner, mens andre tekniske installasjoner og infrastruktur kom på 24 millioner. Årø var kommet for å bli og nå skulle fremtiden bygges.

Til venstre ser vi hvordan området foran den gamle terminalen var da anleggsarbeidet startet opp. Øverst, tilkomstvegen fra Europavegen og øvre parkering. Nederst, nedre parkering foran terminalen og anleggsvegen som er under oppføring mot vest. Sørveggen på dagens terminal står omtrent rett bak bilene på første rekke på parkeringen.

Fotografiene er i Avinors eie, men fotograf er ukjent.

Traktor_burn_1024

Fotografiet over viser toget gjennom Storgata i forbindelse med feiringen av Molde bys 250 års dag og flyplassens 20 år. Fremme på bagasjetraktoren sitter Roger Kvendseth, mens sjåfør er Ole Gujord. Det er neimen ikke alle som kan si at de har rånet med en slik doning. I bakgrunnen bygget hvor Braathens S.A.F.E startet sitt billettkontor i sentrum en måned før åpningen av flyplassen. Foto: Odd Anker Hammerø

20_jubileum_1024

Foto: Odd Anker Hammerø

Molde 250 år

Molde hadde nå eksistert som by i 250 år, 230 år uten og 20 år med flyplass. Dette måtte selvfølgelig markeres. På flyplassen fikk de reisende, selvfølgelig, utdelt roser og i Molde sentrum var det et stort folketog som viste byens historie. Her deltok Braathens S.A.F.E sine medarbeidere.

Til venstre er begivenheten på flyplassen foreviget av Odd Anker Hammerø. Vi ser Mette Vorpenes og Bjørg Strand ulastelig antrukket i uniformer fra henholdsvis 1992 og 1972. Petter Pettersson i bakgrunnen passer på at alt går korrekt for seg.

Dramatisk start på året

Vi skal gjøre et lite hopp tilbake til den første dagen i 1992. En dag, for de som opplevde den, som aldri kommer til å gå i glemmeboka. Aldri før og aldri siden har det vært målt sterkere vind på flyplassen. For de som ikke fikk med seg begivenhetene denne dagen og tror at romjulsorkanen 2011, Dagmar, var ille, tro om igjen. Nyttårsorkanen var et monster i forhold. Det var det mange bevis for på Årø. Til venstre ser vi en båt på 8 tonn, bygd i jern, som hadde tatt turen fra Kviltorp og lagt seg til nesten helt oppe på rullebanens vestende. Fotografiet er i Avinors eie. Fotograf er ukjent. I tillegg ble det registrert 10 andre helt eller delvis knuste båter på eller i umiddelbar nærhet av rullebanen.

orkan2_1024

Fotografiet i Avinors eie

Store områder av plastringen i sjøkanten var vasket vekk og en mengde bygningsmateriell fra rundt omkring (ikke godt å si hvor alt kom fra) lå strødd ut over hele flyplassen. Det hele lignet mest på en krigssone.

Også flyklubbens hangar fikk hard medfart. Plastduken ble flerret av, men stålkonstruksjonen holdt.

Flyplassens vindmåler ble satt på tidenes styrkeprøve. Den klarte seg, men nålen som skriver vindstyrken, gikk ut av den delen av arket som angir hvor mange knop som måles. Under vises utskriften fra måleren. En som kan å tyde slike utskrifter er Gunnar Sponås. Han sier at maks styrke registrert her er ca 120 knop. Det tilsvarer vinden i en kategori 4 orkan. Til sammenligning var vinden i den berømte orkanen Katrina på styrke 3.

orkan1_1024

Utskrift fra vindmåleren 1. januar 1992

Grunnmurene til terminalen støpes

På vinteren rundt årsskiftet 92/93 ble grunnmurene til den nye terminalen støpt. Fotografiene under viser anleggsområdet i desember. Fotograf er Ove Jünge.

Nyterm_bygging1_1024

Fotografen står der det i dag er nedkjøring til terminalen.

Nyterm_bygging2_1024

Den grønne brannstasjonen skulle i utgangspunktet fjernes og ny stasjon bygges samtidig med byggingen av den nye terminalen, men det gikk 13 år før det ble en realitet.

Busy Bee går konkurs

I 1993 stanset Busy Bee sine operasjoner. Selskapet gikk konkurs, men det gikk ikke mange dagene før et nytt selskap var dannet og som fortsatte flygningene. Det nye selakapet het Norwegian Air Shuttle og er det samme selkapet vi dag kjenner som Norwegian. Norwegian Air Shuttle fortsatte å fly kystrutene for Braathens S.A.F.E frem til 31. mars 2003, da SAS Commuter overtok.

Statistikk 1992

Med en økning på over 10.000 passasjerer fra 1991 endte totalen på 198.899 passasjerer. Av disse var kun 8 direkte til og fra utlandet.

Rullebanen stengt to ganger i 1993

Et litt for lavt gjerde rundt flyplassen gjorde at kua ikke hadde nevneverdige problemer med å ta seg over for å teste ut rullebanen. Mannskaper på lufthavnvakta måtte dermed rykke ut for å prøve få den tilbake til rett side av gjerdet, men det var ingen enkel affære.

Kua ble irritert og satte etter en av lufthavnbetjentene som måtte legge på sprang og komme seg i sikkerhet i bilen. Betjenten fikk akkurat tidsnok lukket førerdøra før kua stanget til. Til slutt lyktes det å få en lasso over hodet på dyret og taue det tilbake til gården, men et fly fra Oslo og et fly til Bergen ble forsinket i 20 minutter. Når fly blir forsinket, så har flyselskapene bestemte koder for å angi hva som er årsaken. Det er for eksempel koder for værforhold, kø som følge av stor trafikk osv. Ikke godt å si hvilken kode flyselskapet brukte for å føre opp årsaken her.

Ny terminal og ny asfalt på rullebanen

I september ble flyplassen stengt i en drøy uke for reasfaltering av rullebanen. Samtidig ble anledningen benyttet til å flytte over funksjoner fra den gamle til den nye terminalen. I perioden med stengt flyplass ble all flytrafikk overført til Kvernberget.

Mandag 13. september var rullebanen igjen klar til bruk og samme dag åpnet landets mest moderne terminal, med 2431 kvadratmeter til rådighet. En mangedobling av arealet i den gamle terminalen. Total kapasitet i den nye terminalen var ved åpningen 300.000 årlige passasjerer. En kapasitet Luftfartsverket regnet med skulle holde i minst ti år. I kafeteriaen var det 155 sitteplasser og ved utgang 1 og 2 ca 70 sitteplasser. I tillegg var det en utgang nummer 3 mellom kafeteriaen og Braathens S.A.F.E sitt billettkontor som kunne benyttes ved ekstra stor trafikk. Denne utgangen hadde ikke sitteplasser.

For ankommende passasjerer var hverdagen blitt totalt forandret. Den nye ankomsthallen var på 200 kvadratmeter og nå var det ikke lenger mulig for folk som skulle hente passasjerer å ta seg inn til bagasjeutleveringen. Dermed var det slutt på trengselen for å få tak i bagasjen.

Flyplassen hadde også fått en rekke nye servicefunksjoner samlet under ett tak. Bilutleiefirmaene var tildelt kontorer mellom ankomst og innsjekkingsområdet. Ved siden av bilutleien var det installert minibank og ikke minst var det kommet opp info- skjermer som viste oversikt over ankomster og avganger.

Også parkeringsforholdene var betydelig forbedret. Nå var det en enkel sak å ta seg fra øvre parkering og inn i terminalen, da det her var bygd en gangbro. Noen reaksjoner på at det ikke lenger bare var å slenge fra seg bilen rett utenfor inngangsdøra måtte selvfølgelig komme, men det tok ikke lang tid for de aller fleste var komfortabel med den nye hverdagen.

Selv om den nye terminalen var tatt i bruk, så var ikke den offisielle åpningen før den 14. oktober. I mellomtiden ble den gamle terminalen revet og ny adkomstveg ferdigstilt.

Statistikk 1993

Stengt flyplass en uke i september til tross, økning ble det også dette året og nå hadde flyplassen passert to hundre tusen passasjerer for første gang. Totalen endte på 201.864, men bare 13 reiste direkte til eller fra utlandet.

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *