1989

På mange måter et dramatisk år

Som vi har sett, så begynte det å versere rykter i 1988 om at Luftfartsverket ønsket å legge ned Årø. Rykter som ble nektet for å ha noe innhold hver gang de ble presentert. Nå blusset imidlertid ryktene opp igjen, og 1989 ble et dramatisk år for Årø, på mer enn en måte. Selv naturen kunne se ut som om den ville være med på å legge ned flyplassen.

Årøelva truet med flodbølge og NRK truet med at enten Årø eller Kvernberget skulle legges ned. I Kristiansund gikk varaordfører så langt som å si at det allerede var avgjort og helt naturlig at Årø skulle nedlegges. Da var det godt at flyplassen hadde en dyktig arbeidsstokk og at flyplassen ikke er tuftet på «samferdselssosiale tilhøve», men på et reelt trafikkgrunnlag.

Årøelva ville tilbake til sitt gamle løp

Den 19. januar vokste Årøelva seg så stor som ingen på flyplassen hadde opplevd, forteller Magne Watn, som har jobbet på flyplassen helt siden åpningen. Et langvarig mildvær med snøsmelting, kombinert med til tider kraftig regn gjorde at elva nå hadde begynt å grave seg gjennom parkeringsplassen bak flyplassbygningene.

Fotografiet under viser at asfalten begynt å forsvinne og elva går delvis under den asfalten som er igjen.

Foto: Magne Watn

Foto: Magne Watn

Heldigvis var det mulig å få tak i fyllmasse, i form av steiner på flere tonn, og store nok maskiner til å få massen på plass på det rette stedet i elva.

Det var dramatisk, sier Watn. En stund var elva så stor at det ble startet forberedelser på at den kunne komme til å bryte gjennom elvekanten og parkeringsplassen. De bygningene som hadde porter både mot nord og sør ble klargjort ved at portene ble satt åpne slik at om elva kom, så skulle den renne rett gjennom og forhåpentligvis ikke ta med seg byggene. Alt av rullende materiell, som sto i garasjene, ble kjørt ut.

Arbeidet med å fylle ny masse i elva hjalp, for elva svingte nå slik den var ment å gjøre. Ut over kvelden sank nivået da nedbøren avtok. Watn legger til at han ikke ser bort fra at elva hadde brutt gjennom om det ikke var for at det relativt raskt kom på plass fyllmasse.

All that blues

Årets store trekkplaster på Jazzfestivalen var The Blues Brothers. Bandet ble verdensberømt i filmen ved samme navn i 1980. Ved ankomst Årø ble de ikke hentet i den bilen som festivalen til vanlig bruker å hente megastjernene i, men i en nøyaktig kopi av politibilen som bandet brukte i filmen.

NRK Vigra lokal forsøker å legge ned Årø eller Kvernberget

I hvert fall om vi skulle tro Romsdals Budstikke som den 1. september hadde et intervju med Fremskrittspartiets Lodve Solholm, på bakgrunn av at han et par dager tidligere hadde uttalt seg om flyplasstrukturen i fylket.

Sakens utgangspunkt, ifølge Solholm selv, var at NRK´s journalist, Arill Riise, hadde tatt med Solholm ut på gangen under et valgmøte i Ålesund, og presentert ham for det Riise skal ha fremlagt som en uttalelse fra Luftfartsverket, som gikk på at enten Kvernberget eller Årø måtte legges ned når KRIFAST (fastlandsforbindelsen til Kristiansund) åpnet.

Til Riise hadde Solholm svart, sto det i Romsdals Budstikke, at «Ruteflytrafikken til enten Årø eller Kvernberget bør innstilles når Kristiansunds fastlandssamband er ferdig. Det er ikke fornuftig å opprettholde ruteflytrafikken på begge plasser når det bare blir en times kjøretur mellom dem.»

Bensin var nå helt på bålet. Så det holdt. Men i intervjuet med Romsdals Budstikke mente Solholm seg lurt av NRK og at hans svar var tatt ut av sammenhengen. Til det svarte NRK, ved redaksjonssjef Oddbjørn Skarbøvik, i samtaler med Romsdals Budstikke, at de ikke hadde villedet Solholm. De hadde derimot stilt han et konkret spørsmål om en av flyplassene burde nedlegges når KRIFAST åpnet. I etterkant, sa Skarbøvik, hadde de redigert essensen i hans svar.

Solholm var altså ikke lurt, ifølge NRK, de hadde bare redigert hans svar. Men saken kunne ikke stoppe der. Nå brant bålet så gnistfokket sto og den ene etter den andre kastet seg inn i debatten.

Direktør Erik Braathen i Braathens S.A.F.E ba samtlige om å legge ned stridsøksen umiddelbart. Braathens S.A.F.E hadde nemlig til intensjon, sa Braathen, å opprettholde flygninger både på Kvernberget og Årø etter at KRIFAST åpnet. Derom hersket ingen tvil. Videre sa Braathen at en slik nedleggelsesdiskusjon bare var til ulempe for hele fylket og at man heller burde se på hvilke tiltak som kunne iverksettes for å øke trafikken ved alle flyplasser. Braathen slo også fast at trafikkutviklingen for dem var tilfredsstillende, ved alle tre flyplassene i fylket.

Kåre Ellingsgård ville også ha noen ord med i laget, i form av et leserinnlegg i Romsdals Budstikke den 6. september. At Solholm følte seg lurt av NRK kunne Ellingsgård i utgangspunktet akseptere når Solholm nå hadde redegjort for seg i intervjuet i Romsdals Budstikke, og sagt at det han egentlig mente var at det var den rene galskapen å starte en slik debatt nå, men at man på et eller annet tidspunkt i fremtiden måtte se på flyplasstrukturen i fylket.

Men Ellingsgård kunne ikke forstå at Solholm mandag 4. september på spørsmål fra en NRK- programleder i TV- utspørringen i valgkampen, sa at han fortsatt mente at en av flyplassene burde legges ned, samt at han ville ta opp saken.

Ellingsgård mente nå at Solholm måtte bestemme seg. Først hadde Solholm sagt i et radiointervju at en av flyplassene måtte legges ned, for så å gå ut i Romsdals Budstikke å si at han ble lurt og at han ikke mente det han sa, før han nå igjen bekreftet at han mente det han sa til å begynne med i intervjuet med Riise.

Romsdals Budstikke sjekket nå opp påstanden Arill Riise hadde satt frem om at Luftfartsverket hadde uttalt at enten Årø eller Kvernberget måtte legges ned når KRIFAST var åpnet. Til dette fikk de til svar fra Luftfartsverkets overarkitekt, Johan Borchgrevink, at det ikke var planer om nedbygging av Kvernberget eller Årø, og så langt han kjente til så hadde heller ikke Samferdselsdepartementet slike planer. Tvert imot, nå hadde Luftfartsverket planer for å bygge ut Årø for 90 millioner innen kort tid, blant annet med ny terminal i perioden 1990 – 1993 og han karakteriserte debatten om nedleggelse som tøvete.

Da ble det liv på Nordmøre. Bygge ut Årø for 90 millioner? Nei, slikt skulle man ikke ha noe av! Årø skal legges ned, ikke bygges ut, det er allerede avgjort, sa varaordfører i Kristiansund, Harald Stokke. Næringspolitiske disposisjoner, som Stokke kalte det, hadde allerede avgjort kampen, til Kristiansunds fordel. Kvernberget har allerede fått nytt terminalbygg og helikopterterminalen skal snart bygges, så nå er det naturlig at Årø blir lagt ned, sa Stokke.

Selv vegsjefen i Sogn og Fjordane (!), Lars Lefdal, klarte ikke å sitte stille å se på saken fra utsiden lengere. I Adresseavisen uttalte han at Kristiansund ville vinne krigen mot Molde. Lefdal argumenterte for at Kristiansund var vanskelig å ta ut av stamrutenettet grunnet byens fremtidige oljefunkjson.

Nå hadde fylkesordfører Lars Ramstad fått nok av rabalderet som var stelt i stand. Ramstad stilte seg uforstående til at det hadde gått så langt at til og med veisjefen i Sogn og Fjordane, Lefdal, hadde kastet seg inn i kampen, selv om Lefdal en gang hadde vært nestleder av samferdselsutvalget.

Ramstad gjorde det klart at han ville ta opp saken i første møte med Fylkesutvalget, og at det der var en klar målsetting om at alle tre stamflyplassene i fylket skulle beholdes. Nå var det viktig å jobbe for et best mulig flytilbud ved alle flyplassene, sa Ramstad, samtidig som han gjorde det klinkende klart at han ikke satte pris på utspillene til varaordfører Stokke i Kristiansund og at disse utspillene måtte stoppes da de kun eglet til strid.

En slags fred ble det etter hvert. I alle fall for en stund og på Årø startet nå de første forberedelser til bygging av ny terminal. Med denne utbyggingen falt Harald Stokkes uttalelser i grus. Molde lufthavn sto nå i startgropen for en utvikling som i dag har ført til at flyplassen har et betydelig større antall passasjerer bare i ruten til og fra Oslo, enn hva Kvernberget har totalt til og fra alle sine destinasjoner.

Nei til alkohol

Cafe Caravelle på Molde lufthavn hadde i mange år søkt kommunen om skjenkeløyve. Så også i 1989. Ved alle tidligere søknader hadde det blitt avslag. Det ble det også nå. Avslaget ble blant annet begrunnet med at lokalene ikke egnet seg til servering av øl da det også var en kiosk der hvor «små barn kryper og går rundt».

Statistikk

I anledning ønsket til enkelte om å legge ned Årø, kan det være greit å se på trafikktallene for alle tre flyplassene. Vigra hadde i 1989 totalt 405.243 passasjerer til og fra, innland og utland inkludert. Tilsvarende tall for Årø og Kvernberget var henholdsvis 172.823 og 117.574. For Vigra var dette en nedgang på drøyt 22.000 mot året før, for Årø var det ned ca 800 og for Kvernberget var det minus 9500. Med andre ord var Årø stabil, mens Kvernberget var inne i en negativ utvikling.

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *