1977

Planer om småbåthavn i Lergrovika

I reguleringsplanen for Lergrovikområdet var det oppført arealer til småbåthavn mellom kaianlegget til Lergrovikgården og Eikremsholmen. I april begynte detaljene i planene å ta form.

Det var flere parter involvert i prosjektet, der Ytre Årø og Eikrem småbåtlag ledet an arbeidet hvor de planla at havnen skulle få en kapasitet på 200 – 400 båter. Lengst vest var det meningen å bygge et tankanlegg, og ut fra Eikremsholmen, mot vest skulle det fylles ut en molo. Havnen var planlagt med utliggere der vi i dag finner rullebaneforlengelsen.

Selv om kommunen var positiv til tiltaket og at området allerede var regulert til formålet, ble ikke planene gjennomført. For flyplassen var nok det til det beste da dette på sikt hadde kommet i konflikt med rullebaneforlengelsen.

Stortinget vedtok statlig overtakelse

Regjeringen forslo i statsråd vinteren 77 at staten skulle overta driften av Molde lufthavn fra og med 1. april 1978. Forslaget ble tatt til følge tirsdag 10. mai av et enstemmig Storting.

Refusjonen til Molde kommune ble satt til 17,5 millioner kroner. Samtidig ble det vedtatt at Møre og Romsdal fylke og Molde kommune til sammen skulle bidra med et engangsbeløp på fire millioner kroner til driften. I tillegg måtte Molde kommune dekke utgifter til erstatninger i forbindelse med flystøy.

Kart1977Flyplasskart

Til venstre ser du kartet over flyplassen for 1977 (klikk for større versjon). Disse kartene benyttes av piloter og inneholder svært viktig informasjon som høyde på hindringer (for eksempel kirkespir) og navigasjonsmidler.

Skjer det endringer som påvirker informasjonen på kartet, blir det umiddelbart produsert nye med oppdatert informasjon. Piloter plikter å holde seg oppdatert på hvilken versjon som gjelder og nederst på kartet ser vi at dette eksemplet er 3.versjon i 77.

Statistikk

1977 ble et svært godt trafikkår for Molde lufthavn. Ved årets slutt hadde 81.659 passasjerer reist til og fra lufthavnen. En økning på over 10.000 passasjerer, tilsvarende 14 prosent mot 1976. Plattformutbyggingen på Åndalsnes gikk mot slutten, men ble ikke merkbart på antall passasjerer, selv om antall business jets til og fra utlandet gikk ned med 20 prosent mot året før, til 40 ankomster.

Også for frakt var det økning mot året før. Denne var på tre prosent, med en total på 453,5 tonn.

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *