Om nettstedet

www.molde-airport.com er ikke et offisielt nettsted for Molde lufthavn, Årø. For all offisiell informasjon som åpningstider, rutetider, transport til og fra flyplassen, parkering, kontaktpersoner og lignende, vær vennlig å se Avinors offisielle nettsider www.avinor.no

Nettstedet, www.molde-airport.com eies og drives av Wiggo Hovde. www.molde-airport.com, med alle tilhørende undersider, er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver gjengivelse eller tilgjengeliggjøring av tekst og/eller illustrasjoner, helt eller delvis, bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Wiggo Hovde. Utnyttelse i strid med lov og/eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.molde-airport.com tar for seg historien til Molde lufthavn, Årø. All historisk informasjon frem til og med 2011 er basert på boka «Molde lufthavn, Årø, 40 år». Boka ble utgitt av Wiggo Hovde i 2012 i forbindelse med flyplassens 40 års jubileum og er fakta dokumentasjon av flyplassens historie.

Alt av informasjon i boka er basert på offisielle dokumenter, som feks Avinors statistikker, Molde kommunes reguleringsplaner, Flyplasskomiteens dokumenter og lignende, samt intervjuer med aktuelle personer, som feks medarbeidere i flyselskaper, Avinor, Molde kommune osv. Informasjonen er gjengitt korrekt slik den ble presentert for forfatter av boka. For komplett liste med kilder, se nederst på denne side.

Historien fra og med 2012 er basert på offisielle dokumenter og intervjuer med aktuelle personer, som for tiden frem til og med 2011. Forskjellen er at denne informasjonen ikke foreligger samlet i noe verk utenom dette nettsted.

For begge perioder er det også innhentet informasjon fra eksterne nyhetsmedier. Disse er Romsdals Budstikke, Romsdal Folkeblad, NRK og Tidens Krav. Informasjonen er gjengitt med tillatelse og referert til i hvert enkelt tilfelle.

De fleste fotografier benyttet på dette nettstedet er tatt av Wiggo Hovde. I de tilfeller hvor fotografen er en annen vil dette være kreditert ved fotografiet.

Takk til alle som har bidratt med dokumenter, historier og bilder for å ivareta lufthavnens historie. En spesiell takk til følgende for uvurderlige bidrag:

 • Ola Gjendem
 • Kåre Ellingsgård
 • Arne Hattrem
 • Geir Irvung
 • Ove Jünge
 • Odd Anker Hammerø
 • John Offenberg
 • Lima Sierra Tango
 • Birkeland Foto

Kilder:

 • Ola Gjendem, lokalhistoriker – korrektur, dokumenter, lokalkunnskap og foto.
 • Kåre Ellingsgård, bystyrerepresentant og medlem av Flyplassutvalget av 1962 og Flyplass-komiteen – originale dokumenter og samtaler.
 • Geir Irvung, leder AFIS tjenesten ved lufthavnen fra 1974 til 20012 – foto, samtaler og originale dokumenter.
 • Gunnar Sponås, elektroingeniør ved flynavigasjonstjenesten 1972 – 2012 – samtaler og originale dokumenter.
 • Ove Jünge, vaktsjef lufthavnvakta 1972 – 2002 – samtaler og foto.
 • Jostein Ingulv Vingsand, AFIS fullmektig 1972 – 1997, samtaler og foto.
 • Arne Hattrem, styrmann og kaptein Braathens S.A.F.E, telefonintervju, originale dokumenter og foto.
 • Magne Watn, lufthavnbetjent Lufthavnvakta 1972 – 2014 – samtaler og foto.
 • Per Aakvik, flight inspector Luftfartsdirektoratet – foto og informasjon per epost.
 • Tore Schille, anleggsleder Olav T. Meisingset & Co – samtaler.
 • John Offenberg, lufthavnsjef 2003 – nåværende – originale dokumenter og samtaler.
 • Kjell Herskedal, jourmalist Romsdals Folkeblad og Romsdals Budstikke – samtaler og foto.
 • Odd Anker Hammerø, forskjellige lederroller lokalt og nasjonalt i Braathens S.A.F.E, Braathens of SAS 1972 – 2005 – offisielle dokumenter, samtaler og foto.
 • Per Kåre Johnsen, medlem/leder av Molde Aeroklubb – foto og samtaler.
 • Roger Kvendset, medarbeider bakkemannskap Braathens S.A.F.E, Braathens og SAS – foto og samtaler.
 • Lars Kjersem, formann Molde fallskjermklubb – foto og samtaler.
 • Odd Tore Bjerkeset, styremedlem Molde fallskjermklubb og Føniks fallskjermklubb – samtaler.
 • Alvin Harstad, lufthavnbetjent lufthavnvakta – samtaler.
 • Dag Arild Barsten, medarbeider bakkemannskap Braathens S.A.F.E, Braathens og SAS – smataler.
 • Birgit Mathiassen, første passasjer 1970 (uoffisiell) – samtaler og epost.
 • Kyrre Tautra, medarbeider bakkemannskap Braathens S.A.F.E, Braathens og SAS – samtaler.
 • Dagrun Hoel, medarbeider bakkemannskap Braathens S.A.F.E, Braathens og SAS – samtaler.
 • Atle Torbjørn Skavdal, medarbeider bakkemannskap Braathens S.A.F.E, Braathens og SAS – samtaler.
 • Thore Dvergsnes, medarbeider bakkemannskap Braathens S.A.F.E, Braathens og SAS – samtaler.
 • Anne Lise Gjetvik, datter av første passasjer åpningsdag 1972 – samtaler.
 • Synnøve Monsen Brovold, modell til blomsterpiken – samtaler.
 • Avinor/Luftfartsverket – offisiell informasjon og foto.
 • Romsdals Budstikke – avisens mikrofilm arkiv og internettsider.
 • Molde kommune – kommunens dokumentarkiv.
 • Tidens Krav – avisutklipp fra arkiv ved Bent Botten.
 • Birkeland Foto – informasjon og foto.
 • Romsdalsmuseet – foto.
 • Romsdal Folkeblad – avisens ekstrautgave i forbindelse med åpningen av lufthavnen.
 • NRK Møre og Romsdal – informasjon fra internettside.
 • Føniks Fallskjermklubb – klubbens dokumenter.
 • Molde Næringsforum ved Britt Flo.
 • Oshaug Metall AS ved Stein Berg Oshaug.
 • STX OSV Aukra ved Richard Nerland Aarø.
 • DID Adventure ved Didrick Ose.
 • Brunvoll AS ved Arild Tormod Orset.

 

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *